Skatinant jaunimo aktyvumą ir tarpusavio ryšį, projekto metu buvo  stengiamasi integruoti įvairaus amžiaus žmones bei siekiama plėtoti vaikų draugiškumą ir toleranciją. Ši dviejų dienų stovykla subūrė ne tik norinčius pabendrauti su bendraamžiais ir susirasti draugų, bet ir trokštančius susipažinti su Maironiu, jo gyvenimu ir kūryba iš arčiau bei pakeliauti jo gyvenimo ir kūrybos keliais ir takeliais norinčius jaunuolius.

Projekto dalyviai – Ariogalos gimnazijos maironiečiai ir šauliai su savo vadovais Zita Andriejaitiene bei Andriumi Bautroniu, Betygalos Maironio vidurinės mokyklos maironietės ir vadovė Marijona Birutė Navakauskienė bei projekto organizatoriai – Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos maironiečiai kartu su savo vadove mokytoja Vergina Strelkauskiene.

Pirmąją stovyklos dieną Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos maironiečiai, susitikę su Ariogalos maironiečiais bei šauliais, keliavo į Ariogalos partizanų kapines. Projekto dalyviai aplankė Ariogalos valsčiuje gimusių, kovojusių ir žuvusių partizanų atminimo koplyčią, senuosius ir šių metų gegužės 18 d. perlaidotų partizanų palaikų kapus, pagerbė žuvusiųjų atminimą, padėjo gėlių bei klausėsi mokytojos Z. Andriejaitienės pasakojimo apie kraupų istorinį laiką, kurio pamiršti neturime teisės.

Paskui projekto „Maironio atminimo suburti“ dalyviai patraukė Betygalos link. Susitikę su Betygalos kraštotyrininke, tikra savo krašto istorijos ir kultūros žinove mokytoja M. Navakauskiene, maironiečiai ir šauliai apsistojo Betygalos bendruomenės namuose. Lydimi nepailstančios, energingos mokytojos M. B. Navakauskienės, projekto dalyviai aplankė Betygalos kapines, kuriose yra palaidoti Jono Mačiulio – Maironio artimieji – tėvai Ona ir Aleksandras Mačiuliai, poeto seserys Kotryna ir Marcelė. Susipažinę su žymiausių Betygalos žmonių kapais, jaunimas, lydimas savo vadovų, įkopė į Betygalos piliakalnį, ant kurio rašyti eiles, grožėdamasis Betygalos apylinkių panorama bei Dubysos vingiais, mėgo poetas Maironis.

Projektu taip pat ragintas ir vyresniosios kartos bei jaunimo bendravimas. Betygalos bendruomenės namų kiemelyje vyko susitikimas su betygališke mokytoja, buvusia maironiečių vadove Birute Viršiliene.  
Susitikimo metu senolė pasidalino gyvu pasakojimu apie Jono Mačiulio – Maironio vaikystę.

Betygaloje projekte dalyvaujantis rajono jaunimas dar apžiūrėjo muziejų, čia susipažino su krašto kultūra ir istorija, pamatė Maironio dovanotą savo tarnaitei skarą, bei geologijos įdomybes, sukauptas mokytojos M. Navakauskienės. 

Betygalos Maironio vidurinėje mokykloje maironiečiai ir šauliai susipažino su Maironio muziejaus eksponatais. Vakarop projekto „Maironio atminimo suburti“ dalyviai patraukė prie Maslausiškių vandens malūno. Ten stovyklautojų laukė malūno prižiūrėtoja Ramutė Poškienė, ji aprodė malūną, papasakojo jo istoriją, svetingai priėmė ir leido įsikurti dieviško grožio kampelyje prie Dubysos. Maironiečiai ir šauliai pasistatė palapines ir ilgai bei įdomiai vakarojo. Ariogalos šaulių kuopos vadas Andrius Bautronis vadovavo laužavietės paruošimo, laužo užkūrimo darbams. Buvo žaidžiami įvairiausi žaidimai, dainuotos dainos pagal Maironio (ir ne tik) eiles. Linksmai praleistas laikas suartino visus.

Antrąją jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projekto „Maironio atminimo suburti“ dieną aplankyta Jono Mačiulio – Maironio tėviškė ir gimtinė - Bernotai ir Pasandravys. Čia projekto dalyvius pasitiko ir ekskursiją vedė Raseinių krašto istorijos muziejaus darbuotoja B. Pečiulaitienė. Prie Maironio namo - muziejaus pasodintos gėlių, takeliu pro šaltinėlį, pro vingiuojančią Lukenę, per Sandravos tiltelį, vis klausydami B. Pečiulaitienės  pasakojimų apie didį poetą,  jaunimas ir jų vadovai patraukė į Pasandravį.

Daug sužinota ir patirta per dvi dienas. Namo projekto dalyviai grįžo kupini naujų įspūdžių, geros patirties ir pakerėti savo gimtojo krašto grožio.