Pirmosios instancijos teismas, subendrinęs administracines nuobaudas, A. P. paskyrė 700 Eur baudą.

Patikrinimo metu po apžiūros iš A. P. paimti 38 šunys buvo perduoti 3 gyvūnų globos organizacijoms, tačiau pirmosios instancijos teismas gyvūnų nekonfiskavo.

Nutardamas nekonfiskuoti gyvūnų, apylinkės teismas atsižvelgė į tai, kad A. P., reaguodama į gyvūnų laikymo sąlygų ir įstatymo pažeidimus, jau bylos nagrinėjimo metu teisme padarė išvadas ir įsipareigojo užtikrinti gyvūnams tinkamas laikymo sąlygas, surado tinkamas patalpas ir išnuomojo konteinerius šunims laikyti, įsigijo gyvūnams kilimėlių. Be to, atsižvelgė ir į tai, kad A. P. administracine tvarka anksčiau nebuvo bausta, gana ilgą laiką buvo registruota kaip gyvūnų veisėja ir užsiėmė šunų auginimu ir priežiūra.

2021 m. sausio 28 d. nutarimą Kauno apygardos teismui apskundė Institucijos ir administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovai.

Apeliaciniame skunde Institucijos atstovai prašė pakeisti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2021 m. sausio 28 d. nutarimą ir A. P. už Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 346 straipsnio 18 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą skirti 1 750 Eur baudą, vadovaujantis ANK 346 straipsnio 20 dalimi, skirti turto konfiskavimą, konfiskuojant iš administracinį nusižengimą padariusios A. P. patikrinimo metu paimtus šunis, nes pirmos instancijos teismas be pagrindo netaikė gyvūnų konfiskavimo, o pažeidėjai paskirta piniginė bauda yra per maža.

Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovas prašė panaikinti minėtą nutarimą dalyje, kurioje A. P. buvo pripažinta kalta, padariusi administracinį nusižengimą, numatytą ANK 346 straipsnio 18 dalyje, ir administracinio nusižengimo teiseną šioje dalyje nutraukti, nes pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė ir neteisingai aiškino įstatymą, nustatantį administracinę atsakomybę už šios veikos padarymą.

Siekdamas atsakyti į skundų argumentus ir pašalinti kylančias abejones, apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėjo žodinio proceso tvarka, atnaujino įrodymų tyrimą. Atnaujinęs įrodymų tyrimą, apeliacinės instancijos teismas apklausė administracinėn atsakomybėn patrauktą asmenį, Institucijos apeliaciniu skundu prašytus apklausti liudytojus, prijungė šalių pateiktus papildomus įrodymus.

Teisėjų kolegija Institucijos apeliacinį skundą tenkino iš dalies, o administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundą atmetė.

Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs šios administracinio nusižengimo bylos duomenis, pripažino, kad pirmosios instancijos teismas ANK nuostatų nepažeidė, skundžiamo nutarimo išvados dėl A. P. kaltės padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 346 straipsnio 18 dalyje, yra pagrįstos išsamiu ANK numatyta tvarka nustatytų aplinkybių išnagrinėjimu, visų proceso metu surinktų įrodymų vertinimu, kaip to ir reikalauja įstatymas. Vien tai, kad A. P. ir jos atstovas nesutinka su apylinkės teismo nutarime išdėstytu įrodymų vertinimu, kuris pagrindžia jos kaltę dėl administracinio nusižengimo, numatyto ANK 346 straipsnio 18 dalyje, nėra pagrindas nepritarti apylinkės teismo sprendimui.

Teisėjų kolegija pripažino pirmosios instancijos teismo nutarimo išvadas pagrįstomis: šunų laikymas neatitiko teisės aktuose nustatytų sąlygų, A. P. žiauriai elgėsi su šunimis (laiku nesuteikė šunims veterinarinės pagalbos, dėl laikymo sąlygų/pagalbos nesuteikimo jie kankinosi, neužtikrino pakankamo girdymo ir kt.). „Žiaurus elgesys su gyvūnais ir jų kankinimas, kėlė realią grėsmę paimtų šunų sveikatai ar gyvybei“ – rašoma teismo nutartyje.

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius ir ištirtus įrodymus, įvertinusi nustatyto administracinio nusižengimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn patrauktą asmenį charakterizuojančius duomenis, įvertinusi, kad A. P. prisipažino tik dėl ANK 346 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto administracinio nusižengimo padarymo, į ką negali būti atsižvelgiama, skiriant nuobaudą pagal ANK 346 straipsnio 18 dalį, jos atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, nusprendė, kad jai turi būti paskirta didesnė nei skyrė pirmosios instancijos teismas administracinė nuobauda – 1025 Eur bauda.

Be to, teisėjų kolegija pritarė Institucijos apeliaciniame skunde nurodytiems argumentams, kad A. P. neįrodė jos pasirengimo tinkamai rūpintis gyvūnais. Nors, kaip nurodyta skundžiamame nutarime, A. P. šunų auginimu bei priežiūra užsiėmė ilgą laiką, tačiau bylos duomenys patvirtina, jog ji tą darė netinkamai ir tokiu būdu, kuris nesuderinamas su gyvūnų gerovės principais, todėl pažeidėjos įsipareigojimai dėl gyvūnų laikymo sąlygų pagerinimo neįrodo, kad gyvūnų laikymo sąlygos ilguoju laikotarpiu pasikeis.

Pažymėtina, kad A. P. viso bylos nagrinėjimo metu savo kaltės dėl žiauraus elgesio su gyvūnais nepripažino. Dėl nurodytų priežasčių apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad apylinkės teismas nepagrįstai netaikė gyvūnų konfiskavimo: „šiuo atveju gyvūnų konfiskavimas yra taikytinas“ – nutartyje nurodė teismas.