Kaip sakė šios agentūros vyriausiasis specialistas Justinas Jurčiukonis, atvykus į vietą pagal ten žvejojusio žmogaus skambutį, Vokės pakrantėje ir pačiame upelyje buvo matyti riebalų dėmės. Išžvalgę visą aplinkinę teritoriją, patikrinę nuotekų vamzdynus ir šulinius, aplinkosaugininkai išsiaiškino, kad teršalai prasiveržė iš senos, jau suirusios nuotekų surinkimo sistemos.

Sistema sovietiniu laikotarpiu buvo įrengta tuometės cheminių medžiagų bazės teritorijoje. Į šią senąją sistemą jie galėjo patekti iš įmonės, kuri superka panaudotą aliejų bei panašias atliekas ir jas pardavinėja kaip skystą kurą, teritorijos.

Ši įmonė bendradarbiauja su aplinkosaugininkais, kad būtų nustatytas ir likviduotas taršos šaltinis.

Vakar buvo pastatytos boninės užtvaros Vokei nuo galimos tolesnės taršos apsaugoti, užsandarinti nuotekų šuliniai. Šiuo metu Vilniaus RAAD laboratorija tiria paimtus Vokės vandens, užterštos vietos grunto mėginius. Pagal tyrimų rezultatus bus sprendžiama apie aplinkai padarytą žalą. Šiandien pradėti teršalų surinkimo darbai.