Tuo tarpu jei vyras šiek tiek atkaklesnis ir ilgiau asistuoja moteriai, ji pamažu įsijaučia ir ima jam simpatizuoti net ir tais atvejais, jeigu iš pradžių buvo visiškai abejinga. O kai santykiai su vyru nesusiklosto, moteris dar ilgai išgyvena, dažniausiai dėl ištikusios nesėkmės kaltindama save ir nesugebėjimą išsaugoti tarpusavio santykių.

...apie gyvenimą

Vyrai tiksliai formuluoja gyvenimo tikslus ir požiūrį į aplinkinį pasaulį, todėl jų psichiką galima palyginti su greita ir stipria vandens srove, kuri turi nemažą griaunamą jėgą ir kurią, nors ir labai galingą, suskaidžius galima pažaboti. Vyras į gyvenime pasitaikančius netikėtumus ir iškilusias problemas reaguoja ūmiau, tačiau jei nepavyksta greitai atrasti problemos sprendimo būdų, greičiau praranda jėgas ir pasitikėjimą savimi.

Tuo tarpu moters psichika panašėja į plačios upės tėkmę, kuri neskubėdama vandenis plukdo sava vaga. Tačiau net ir ramiausiai tekanti upė patvinsta, išsiliedama iš krantų… Moteris gyvenime lėtai įsibėgėja ir todėl jai sunkiau iš karto sustoti ar greičiau persiorientuoti - nusistovėjusį gyvenimo ritmą ji keičia tik tuomet, kai nebeturi kitos išeities. Tokiais momentais ją sustabdyti būna labai sunku. Jei moteris priima sprendimą ką nors gyvenime keisti, vargu ar kam pavyks ją sulaikyti.

...apie pasirinkimą

Vyrai paprastai greitai, ilgai nedvejodami priima sprendimus, o moterys ne visuomet tikros dėl savo pasirinkimo ir ilgai dvejoja. Be to, jos gali pasiteirauti, ko vyras norėtų vakarienės ir čia pat - kodėl jis neparnešė jai gėlių. Tokių minčių šuolių vyrai niekuomet nesuvoks, kad ir kaip stengtųsi juose ieškoti logikos.

Šaltinis
"Lietuvos sveikatos" priedas "Sveika šeima"