Už šį siūlymą per pateikimo stadiją balsavo 19 tarybos narių, prieš – 7, susilaikė 17, taigi, jis atmestas.

Pasak socialdemokratų, miestas privalo ne tik deklaruoti žalesnio ir viešuoju transportu judančio miesto siekį, bet ir sukurti tam patrauklias sąlygas. Kairieji vylėsi, kad miesto tarybai pritarus šiai idėjai, dalis miesto gyventojų rinksis būtent viešąjį transportą.

Socialdemokratai manė, kad galimybė naudotis viešuoju transportu nemokamai, galėtų paskatinti tūkstančius šiuo metu Vilniuje studijuojančių ir dirbančių jaunuolių deklaruoti realią savo gyvenamąją vietą Vilniuje, kas, tikėtinai, ne tik mažintų didžiulį šešėlį būsto nuomos rinkoje, bet ir surinkti didesnę dalį GPM į Vilniaus miesto biudžetą.

Pagal teiktą projektą, manyta, kad tokia iniciatyva miestui galėtų kainuoti virš 3 milijonų eurų per metus.