Tyrimas
Sielovada

Socialiai atsakingos įmonės ir verslininkai dosnūs paramos ne tik skurstantiesiems, vaikams ar kitoms sunkumus patiriančioms socialinėms grupėms, bet ir religijos pasauliui.

„Delfi“ užsakymu žurnalo „Reitingai“ atliktas tyrimas pažymi svarbiausius verslininkų ir verslo paramos pavyzdžius religijos ir sielovados srityje.

1.

Įmonės „Teltonika“ steigėjas ir savininkas Arvydas Paukštys skyrė apie 2,5 mln. eurų paramą Alvite esančios Šv. Onos bažnyčiai statyti. O ankstesniais metais 1 mln. eurų parėmė sudegusios Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčios atstatymo projektą. Kartu jis įvairiomis sumomis remia ir „Marijos radiją“. Be to, ši bendrovė reikšmingai prisideda prie sveikatos įstaigų paramos – šiemet paaukojo 31 tūkst. eurų Santaros klinikoms.

2.
Aurelijus ir Aurelija Rusteikos

„Topo grupės“ valdybos pirmininkas ir įkūrėjas Aurelijus Rusteika su žmona Aurelija – ilgamečiai paramos teikėjai kultūros projektams bei socialinę atskirtį patiriančiomis bendruomenėms, o didžiausias Rusteikų šeimos projektas, vystomas pastarąjį dešimtmetį, yra filantropinė veikla Dubingiuose, kuriai iš viso skirta daugiau nei 900 000 eurų. Rusteikos pasirūpino, kad būtų atstatyta ir įrengta bažnyčia, ją puošia Lietuvos menininkų kūriniai. Maldos namų atstatymas ir mecenatų įsitraukimas į bendruomeninę veiklą tapo stipriu impulsu Dubingių krašto gyvastingumui skleistis.

3.
Verslininkas Pranas Kiznis

Pranas Kiznis ir jo bendrovė „Lietpak“ per pastaruosius penkerius metus įvairioms bažnyčioms ir parapijoms paaukojo 241 tūkst. eurų. Didžiausia dalis – 164 tūkst. Eur – teko Daujėnų bažnyčiai remontuoti. Reikšmingomis sumomis šis verslininkas parėmė ir popiežiaus atvykimo renginius, Gailestingumo kongresą, T. Matulionio paskelbimo palaimintuoju iškilmes ir kt.

4.
Verslininkas Antanas Guoga

Verslininkas Antanas Guoga kelioms bažnyčioms skyrė daugiau nei 120 tūkst. eurų paramos. Per 100 tūkst. eurų jis skyrė naujai statomai Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčiai (Pilaitės mikrorajone). Taip pat finansavo dalies Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios langų pakeitimo darbus.

5.

Bendrovė „Eurovaistinė“ reikšmingai prisidėjo prie popiežiaus vizito organizavimo tiek skyrusi 50 tūkst. eurų finansinę paramą, tiek kitais bendradarbiavimo būdais. Prieš popiežiaus vizitą ji išleido ir išplatino gydomųjų žodžių atvirukus. Be to, šios įmonės darbuotojai ir šeimų nariai buvo raginami tapti vizito savanoriais (ir jais tapo).

6.

Bendrovė „Ferogama“ naujai Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčiai statyti skyrė daugiau nei 50 tūkst. eurų paramos. Ši bažnyčia pastatyta per 4 metus ir pašventinta šiais metais rugpjūčio mėnesį. Ši bažnyčia pastatyta klebono kun. Andžejaus Andžejevskio pastangomis ir rėmėjų bei geradarių lėšomis, kurių A. Andžejevskiui per trumpą laiką pavyko pritraukti gana daug. Bažnyčios statybas didelėmis sumomis parėmė ir bendrovės „Grigeo“, „Jurgena“ bei „Orlen Lietuva“. Visų jų parama sudarė po keliasdešimt tūkstančių eurų.

7.
Verslininkas Rinardas Goda

Verslininkas Rinardas Goda sudegusiai Labanoro bažnyčiai atstatyti skyrė 30 tūkst. eurų. Prisimenama, kad jis, atvykęs į Labanoro bažnyčios gaisravietę ir pamatęs ašarų pilnomis akimis žmones, rankomis žarstančius pelenus, šio reginio buvo tiek giliai sujaudintas, kad skyrė finansinę paramą bažnyčiai atstatyti.

8.
Bendrovė „AJV grupė“

Bendrovė „AJV grupė“ naujai Kauno Šv. Jono Pauliaus II bažnyčiai statyti per 5 metus skyrė 25 tūkst. eurų.

9.

Bendrovė „Metmatus“ įvairiems sielovadiniams projektams Kauno mieste ir bažnyčiai statyti per 5 metus skyrė 25 tūkst. eurų paramos.

10.
Verslininkė Egidija Vaicekauskienė

Bendrovė „Nematekas“ ir jo savininkai Vaicekauskų šeima – taip pat dosnūs rėmėjai ir aukotojai. Jie pinigais, maisto produktais, savanoryste ir laiku remia įvairias bažnyčias, atlaidus, jaunimo dienas, taip pat – „Marijos radiją“. „Tiesiog aukojame daugiau nei dešimtinę, – sako verslininkė Egidija Vaicekauskienė. – O norėtųsi dar daugiau. Mums pavyzdys yra Dievo motinos Marijos tėvai Šv. Joakimas ir Ona, jie daugiau nei prieš du tūkstančius metų gyveno pagal tokį principą: trečdalį savo pajamų skirdavo savo šeimos poreikiams, trečdalį – savo šventovei ir likusį trečdalį – paramai tiems, kurie stokoja.“

11.
Verslininkas Martinas Gusiatinas

Šioje paramos grupėje negalima nepaminėti verslininko Martino Gusiatinas. Jis – taip pat svarbus rėmėjas. Tiesa, didieji jo paramos projektai vyko kiek anksčiau. Martinas buvo dosniausias Klaipėdos sentikių bendruomenės Dangun ėmimo ir Mykolo cerkvės statybų ir įrengimo rėmėjas (ji užbaigta 2016 metais). Dar anksčiau buvo Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčios mecenatas. Be to, Martino Gusiatino pastangomis ir finansais Mažajame kaimelyje iškilo Šv. Kazimiero bažnyčia. Jis yra rėmęs ir teberemia daug krikščioniškų sielovadinių veiklų bei renginių. Bendra paramos suma stipriai viršija 1 mln. eurų.

Balsavimas

Tyrimas

Susijusios naujienos

PRISTATO
Balsavimas
Tyrimas
Projekto pristatymas
Balsavimo taisyklės