Atviras, nebijantis kalbėti apie problemas, laiku reaguojantis, proaktyviai informuojantis apie situaciją, progresą, pagrindžiantis sprendimus ir pasiūlymus, aiškiai formuluojantis argumentus – tai tik dalis vienaip ar kitaip su komunikacija susijusių lūkesčių, kuriuos vadovai turi savo darbuotojams. Pagrįsti norai, tačiau kaip jie dera su vadovų rodomu pavyzdžiu ir kur gali suklysti jie patys?

M360