Gavusi didžiulį reklamos rinkos bei kitų suinteresuotų šalių palaikymą, LiMA biurą steigia siekdama atstovauti tarptautines reklamos standartų praktikas, atliepti LR įstatymuose numatytos reklamos savitvarkos institucijos poreikį Lietuvoje.

„Lietuvos reklamos standartų biuro atidarymas rodo tikrą brandą, kurią pasiekė Lietuvos reklamos sektorius. Kai etikos standartų ir kitų reikalavimų laikymasis yra užtikrinamas ne vien įstatymo ir valstybės kontrolės aparatu, bet ir savitvarka, tai sukuria potencialo „laimėti“ visiems – klientams, reklamos kūrėjams, skleidėjams ir svarbiausia – vartotojams“, – džiaugiasi LRSB prezidiumo „TGS BALTIC“ partnerė Indrė Barauskienė.

Indrė Barauskienė

Poreikis steigti reklamos savitvarkos instituciją įtvirtinas LR reklamos įstatyme

Už prekių ir paslaugų reklamos politikos formavimą atsakinga ekonomikos ir inovacijų ministerija jau anksčiau atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas numato galimybę reklaminės veiklos subjektams steigti savanoriškos priežiūros instituciją – reklamos savitvarkos instituciją.

Pagal įstatymo 20 straipsnio nuostatas, reklamos savitvarkos institucija turi teisę tvirtinti elgesio (etikos) kodeksus ir prižiūrėti, kaip reklaminės veiklos subjektai, prisiėmę kodekse nustatytus įsipareigojimus, jų laikosi.

Be to, dar 2020 m. ir pakartotinai 2021 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba savo ataskaitose teikė rekomendaciją tokios institucijos įsteigimui. Poreikį steigti reklamos savireguliacijos instituciją identifikavo tiek verslo subjektų asociacijos, tiek valstybės institucijos, nes praktikoje susiduria su reklamos teisinio reguliavimo pilkosiomis zonomis, tokiomis kaip moralės, etikos ir pan. nuostatos.

LiMA atliepia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos kvietimą

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, suprasdami reklamos verslo savitvarkos (savireguliacijos) efektyvios veiklos svarbą, praėjusių metų vasarį kvietė visus suinteresuotus asmenis į bendrą diskusiją, kurioje aptarė galimą reklamos savireguliacijos institucijos steigimą, identifikavo susijusius probleminius aspektus ir kartu ieškojo jų sprendimų.

Po jo diskusijas su suinteresuotomis šalimis dėl institucijos kūrimo tęsė LiMA ir, gavusi didžiulį palaikymą, ėmėsi iniciatyvos kurti nepriklausomą Lietuvos reklamos standartų biurą.

LiMA visuotinis narių susirinkimas vienbalsiai pritarė, kad LiMA imasi iniciatytos steigti Reklamos savireguliacijos instituciją. Kadangi ši institucija turi veikti savarankiškai ir būti nepriklausoma, įtraukti skirtingų suinteresuotų šalių atstovavimą darinyje buvo ypač svarbu.

Nepriklausomumui užtikrinti buvo sudarytas penkių suinteresuotų sričių ekspertų prezidiumas: marketingo eskpertas praktikas arba akademikas, reklamos teisės ekspertas, semiotikos eskpertas, reklamos ekspertas ir žiniasklaidos ekspertas.

Siekdama užtikrinti institucijos tarptautiškumą ir geriausios praktikos dalybas, LiMA įstojo į Europos reklamos standartų aljasą (EASA).

„LiMA parodė lyderystę kuruoti biuro įkūrimą ir būti EASA, turinčio didžiulę patirtį, atstovu Lietuvoje. Biuro vizija – vertybiškai ir estetiškai kokybiška reklama. Šiam tikslui buriame ekspertų komandą ir tikimės visų rinkos žaidėjų kolegiško bendradarbiavimo“, – sako Ornela Ramašauskaitė, biuro prezidiumo narė.

Ornela Ramašauskaitė

„Tikimės, kad naujasis Lietuvos reklamos standartų biuras atlieps asociacijų, verslo ir valstybės institucijų lūkesčius, keliamus reklamos savireguliacijos modeliui. Taip pat suvienys visas suinteresuotas puses bendram tikslui – per susitarimus spręsti praktikoje iškylančias problemas, sumažinti galimų vartotojų teisių pažeidimų skaičių, skleisti etiškos, aukštus standartus atitinkančios reklamos idėją. Tikimės, būsimo reklamos savireguliavimo lankstumas ir neformalumas sudarys galimybes reklamos kodekso taisykles (per minkštąsias priemones) lengvai ir greitai pritaikyti pasikeitusioms situacijoms“, – teigia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Ieva Valeškaitė.

Ieva Valeškaitė

Lietuvos reklamos standartų biuro atidarymas – gegužės 13 dieną

Oficialus LRSB atidarymas bei pristatymas vyks gegužės 13 dieną, 16:00, finansinių technologijų centre „Rockit“ Vilniuje. Dalyvių jame lauks reklamos savitvarkos institucijų veikimo praktikos bei vaidmens Europoje pranešimas (anglų kalba) su svečiu iš Belgijos – EASA direktoriumi Lucas Boudet.

Inga Grinevičė, VVTAT Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėja, renginyje taip pat pristatys reklamos rinkos situaciją ir dažniausiai daromas klaidas, o LRBS veiklą pristatys jo prezidiumo narė, „artXchange Global“ vadovė Ornela Ramašauskaitė.

Po pranešimų vyks diskusija apie Lietuvos reklamos rinkos iššūkius ir šiandien aktualius sprendimus. Joje dalyvaus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisės skyriaus vyriausioji patarėja Laima Vengalė-Dits, marketingo ir komunikacijos konsultantas bei Lietuvos reklamos standartų biuro prezidiumo narys Gintaras Šeputis, „Ogilvy Vilnius“ strategijos ir tyrimo skyriaus vadovė Daiva Plauškaitė-Camacho Andrade bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė.

Po oficialios renginio dalies vyks ir neformalus dalyvių networking’as, kurio metu dalyviai turės galimybę susipažinti vieni su kitais, diskutuoti įvairiomis temomis bei dalintis savo žiniomis ir sukaupta patirtimi. Šis renginys yra atviras, tačiau norint dalyvauti būtina užsiregistruoti.

Renginį organizuoja Lietuvos marketingo asociacija (LiMA), sukaupusi daugiau nei devyniolikos metų veiklos patirtį, vienijanti daugiau nei 1400 narių bendruomenę ir siekianti stiprinti marketingo profesiją šalyje.