Mykolas Jurgis Drunga buvo JAV lietuvių ir Lietuvos žurnalistas, visuomenės veikėjas. 1968 m. baigė Pedagoginį lituanistikos institutą Čikagoje. 1969 m. Čikagos universitetas jam suteikė filosofijos bakalauro laipsnį. 1969–1972 m. studijavo filosofiją Masačusetso technologijos institute Kembridže, nuo 1981 m. studijavo Pedagoginiame lituanistikos institute.

1967–1977 m. Čikagos ir Bostono šeštadieninių lietuvių mokyklų mokytojas. 1966 ir 1967 m. Lietuvių studentų sąjungos metraščio vyr. redaktorius. 1972–1973 m. Masačusetso technologijos instituto filosofijos skyriaus instruktorius. 1972 m. kartu su kitais įkūrė radijo programą „Garso bangos“ ir iki 1976 m. anglų kalba rengė kultūrines laidas apie lietuvių literatūrą, muziką. Už programą apie M. K. Čiurlionio muziką laimėjo Amstrongo premiją.

Nuo 1982 m. – žurnalo „Lituanus“ vienas redaktorių, 1984–1985 m. JAV lietuvių žurnalo „The Observer“ redaktorius. 1980–1990 m. Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklos (Lithuanian Library Press), 1985–1989 m. žurnalo „Baltic Forum“ vertėjas. Nuo 1990 m. bendrovės „Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“ lietuviškų laidų redaktorius Miunchene, nuo 1995 m. Prahoje. Kai Džordžas V. Bušas dėl karo Irake nutraukė radijo stoties finansavimą, atvyko į Lietuvą. Nuo 2004 m. Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos studijų centro, Lietuvos radijo bendradarbis.