Antradienį, LRT tarybos posėdžio metu, vyko balsavimas dėl kandidatų paskyrimo naujoms LRT etikos kontrolieriaus pareigoms eiti, tačiau balsavimo metu pritrūkus balsų, nebuvo patvirtinta nė viena kandidatūra. Viešas konkursas bus skelbiamas iš naujo, pranešė lrt.lt.

Kaip kovo pradžioje rašė M360, paskelbtas konkursas šioms pareigoms užimti iškėlė klausimus, ar yra organizuojamas tinkamai, ar jame iškelti reikalavimai atitinka įstatymą ir ar bus užtikrinamas etikos kontrolieriaus nepriklausomumas.

Skelbime tarp kitų reikalavimų buvo nurodyta, kad kandidatas turi turėti ne mažesnę nei 10 metų darbo patirtį pagal įgytą specialybę. LRT įstatyme ši kartelė numatyta mažesnė – jame nurodoma, kad būtina ne mažesnė nei 5 metų darbo pagal specialybę patirtis.

Pasak Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Stasio Šedbaro, didesni reikalavimai nei numatyta įstatyme negali būti keliami. „Daugiau negali būti, arba čia kažkam konkrečiam taiko. Jeigu įstatyme aiškiai reikalavimai surašyti, tai jau įstatymo pagrindu ir turi būti: kaip ir, pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo teisėjui ar dar kažkam, jei įstatyme yra reikalavimai, viskas, nereikia jokių kitų“, – sakė jis.

LRT Tarybos pirmininkas Liudvikas Gadeikis tada teigė, kad vadovautasi tuo, kad LRT įstatymas numato „ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį“, t.y. nustato minimalius reikalavimus: „Taryba, įvertinusi Etikos kontrolieriaus svarbą ir vidiniuose dokumentuose sustiprinusi Etikos kontrolieriaus teises, nustatė aukštesnius reikalavimus nei minimalūs, nustatyti LRT įstatyme, – tiek darbo patirties, tiek dėl užsienio kalbos. Papildomi reikalavimai nustatyti Tarybos vadovaujantis LRT įstatymo 11 str. 1 d. 5 punktu“.

Prie skelbimo pridėtuose etikos kontrolieriaus veiklos nuostatuose prie numatytų pareigų buvo rašoma, kad tarp jų bus vykdyti Tarybos, Tarybos pirmininko ir Generalinio direktoriaus pavedimus, susijusius su Etikos kontrolieriaus veikla. Rašant apie darbo organizavimą nurodoma, kad jei kitaip nenumato Tarybos reglamentas, šie Nuostatai ar kiti Tarybos nutarimai, Etikos kontrolieriaus siūlymai, išvados ir rekomendacijos yra skirtos išimtinai Tarybai ir Generaliniam direktoriui, ir negali būti viešinamos ar atskleidžiamos bet kokiems kitiems asmenims be Tarybos, Tarybos pirmininko ar Generalinio direktoriaus sutikimo.

Tai ekspertams sukėlė klausimų dėl etikos kontrolieriaus nepriklausomumo, kuris buvo pabrėžiamas kalbant apie šios pareigybės atsiradimą (daugiau skaitykite čia)

LRT etikos kontrolierių į pareigas viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai renka LRT taryba. LRT taryba etikos kontrolierių iš pareigų ir atleidžia.

Skelbiama, kad apie naują konkursą LRT praneš portale lrt.lt.

M360