Žurnalas įsteigtas dar 2016 metais, o S. Vasiliauskas M. Burokui talkino nuo 2017-ųjų. Kaip teigė naujasis redaktorius, „mačiau žurnalo virtuvę iš arti, prisidėjau prie idėjų generavimo ir įgyvendinimo“.

Pagrindiniai akcentai

Pradžioje S. Vasiliauskas tikisi labiau įsigilinti į vidinius žurnalo leidybos procesus, biurokratiją ir buhalteriją.

„Didelių perversmų – bent artimiausiu metu – nebus, juolab darbų šįmet jau prisiplanuota daugiau nei pakankamai. Pagrindiniai akcentai, neskaitant pačių vertimų, turinio profesionalumo, – auditorijos plėtra, sklaidos formų atnaujinimas, pristatymai ir prekyba žurnalais užsienyje, ryšių mezgimas, kontaktai su išeivijoje gyvenančiais rašytojais ir vertėjais“, – teigė jis.

S. Vasiliauskas taip pat planuoja tęsti naująjį video pokalbių ciklą su užsieniečiais apie lietuvių literatūrą, skatinantį į kanoninius mūsų kūrinius ir šiuolaikinę literatūrą pažvelgti kitose kultūrose augusiųjų akimis.

Vilnius Review

Naujasis numeris

Naujasis „Vilnius review“ numeris išėjo sausio pabaigoje. Naujausiame numeryje skaitytojas ras šiuolaikinės lietuvių literatūros poezijos ir prozos vertimų. Tarp autorių – Jurga Tumasonytė, Danutė Kalinauskaitė, Virginija Kulvinskaitė, Vytautas Kaziela, Dovilė Bagdonaitė, Simonas Bernotas.

Tiesa, žurnale esama ir neįprastų akcentų. Jame galima rasti naujus lietuvių literatūros klasiko Maironio vertimus (vertė Rimas Užgiris), gaivų debiutantų, dar knygos neišleidusių autorių tekstų pluoštą, pavyzdžiui, kino režisieriaus Tito Lauciaus prozą.

Tarp išskirtinių interviu – Ugnės Žemaitytės pokalbis su vertėjais, „trimis Baltijos šalių muškietininkais“: Estijoje gyvenančiu Adamu Cullenu, Latvijoje – Jayde‘u Willu bei Lietuvoje – R. Užgiriu.

Taip pat Laima Vincė parengė pokalbį su populiaria, lietuviškų šaknų turinčia amerikiečių rašytoja Lidia Yuknavitch.

„Ne mažiau maloni dalis – trečius metus paeiliui žurnalo turiniui formą suteikė vienas geriausių lietuvių dizainerių Jurgis Griškevičius – leidinį norisi ne tik versti, bet ir turėti namų lentynoje ar padovanoti lietuviškai neskaitantiems bičiuliams“, – dalinosi S. Vasiliauskas.

Kontaktas su anglakalbiais knygynais

Šiuo metu žurnalą galima įsigyti pagrindiniuose nepriklausomuose knygynuose Vilniuje ir Kaune, taip pat šauniuose „anglakalbiuose“ knygynuose Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje ir Danijoje.

Vietų tinklas palengva plečiasi, tačiau visų pirma, S. Vasiliausko teigimu, norisi orientuotis ne į kiekybę, o į ryšio kokybę: „Antai Rygos knygynas „Robert‘s Books“ neseniai patys surengė smagią reklaminę žurnalo akciją, Berlyne įsikūrusio knygyno „Hopscotch Reading Room“ savininkas patikino, kad lauks visų mūsų ateities numerių, o Danijoje įsikūręs „Ark books“ labai šiltai mus sutiko dar lapkritį, kai čia rengėme pristatymą ir skaitymus – ką tik paštu jiems išsiuntėme kelis naujausio žurnalo numerius. Užmezgus ryšį, surengus gyvą pristatymą, kitaip žiūrima į žurnalą, atsiranda daugiau susidomėjusių ir jo turiniu, ir apskritai lietuvių literatūra.“

Išskirtinis dėmesys Prancūzijoje

Šįmet vietoje įprastinio numerio anglų kalba, „Vilnius review“ rengia prancūzišką numerį-antologiją. Jame bus atrinktos ir publikuojamos geriausių lietuvių knygų, išėjusių nuo 2020-ųjų, ištraukos.

„Numerio redaktoriumi bus poetas, vertėjas Dainius Gintalas, jam talkinsime drauge su Mariumi Buroku. Jau dabar – kadangi tarptautinė komisija atrinko mūsų projektą ir gavome vadinamąjį Sezono ženklą – tariamės dėl būsimo turinio, diskutuojame, kas galėtų būti aktualiausia prancūzų auditorijai, kalbamės su vertėjais, susitikinėjame su svečiais iš Prancūzijos, mat žurnalą pristatyti ketiname festivaliuose Paryžiuje ir Lione“, – teigė S. Vasiliauskas.