Daugiau kaip 75 proc. Europos Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio susidaro gaminant ir naudojant energiją. Norint pasiekti 2030 m. klimato tikslus ir įgyvendinti ilgalaikę ES strategiją iki 2050 m. užtikrinti anglies dioksido poveikio neutralumą, itin svarbu mažinti ES energetikos sistemos priklausomybę nuo iškastinio kuro.

F-dujos yra žmogaus sukurtos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, turinčios didelį anglies pėdsaką, o tai prisideda prie visuotinio atšilimo. Jos naudojamos įvairiose pramonės srityse, įskaitant šaldymo ir oro kondicionavimo įrangą, medicinos reikmenis ir elektros įrangą.

SF6 yra stipriausios F-dujos, o pasaulinio atšilimo potencialas (GWP) 23 500 kartų didesnis nei CO2.

Šios dujos buvo naudojamos dešimtmečius vidutinės įtampos (MV) skirstomuosiuose įrenginiuose, kurie yra įprasta elektros įranga, tarnaujanti iki 30 metų. SF6 buvo populiariausios skirstomųjų įrenginių dujos, nes jos netoksiškos, stabilios, tai patikimas, efektyvus bei ekonomiškas elektros izoliacijos ir srovės nutraukimo sprendimas. Tačiau nebegalima ignoruoti jos didžiausio neigiamo poveikio aplinkai, ir tai dabar pripažįsta ES.

Tam tikri galiojantys reglamentai Europoje ir kitose pasaulio dalyse jau reglamentuoja F-dujų stebėjimą, ataskaitų teikimą ir regeneravimą. ES priėmė du teisės aktus, skirtus F-dujoms mažinti: F-dujų reglamentą, pagal kurį laipsniškai visoje ES taikomas hidrofluorangliavandenilių (HFC) mažinimas, siekiama sumažinti F-dujų emisiją bei sušvelninti visuotinį atšilimą, ir lengviesiems automobiliams skirtą reglamentą.

SF6 dujos jau buvo uždraustos ES pagal F-dujų reglamentą, išskyrus pramonės šakas, kuriose nedaug tinkamų alternatyvų, ypač elektros pramonėje.

Komisaras: labai svarbu mažinti išmetamų fluorintų dujų kiekį

Į naują Briuselio paketą įtrauktas ES Komisijos pasiūlymas elektros pramonėje nebenaudoti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tokių kaip sieros heksafluoridas. Šiame naujausiame pakete pripažįstamas faktas, kad jei norime, jog mūsų elektros energija taptų tikrai ekologiška, būtina kuo greičiau pašalinti SF6 dujas, tai yra esminis žingsnis.

Virginijus Sinkevičius
Virginijus Sinkevičius
© DELFI / Julius Kalinskas

Europos komisaras Virginijus Sinkevičius sako, kad būtinybę veikti mažinant išmetamų fluorintų dujų kiekį lemia šių dujų specifika: būtent šių dujų potencialas skatinti šiltnamio efektą yra daug kartų didesnis nei anglies dioksido. Tad kovojant su klimato kaita ir saugant ES piliečių sveikatą, mažinti išmetamų fluorintų dujų kiekį yra nepaprastai svarbu.

„Prieš teikdama bet kurį pasiūlymą Europos Komisija kruopščiai vertina kiekvieną jo aspektą. Prieš pateikiant šį siūlymą atlikta analizė parodė, kad jis tam tikruose sektoriuose, ypač įrangos gamybos sektoriuje ir jo aprūpinimo pramonėje, turėtų paskatinti inovacijas, investicijas bei užimtumą. Be to, esame apskaičiavę, kad išmetamo fluorintų dujų kiekio mažinimo išlaidos bendrai sudėjus visuose sektoriuose iki 2030 metų faktiškai bus neigiamos, o tai reiškia, kad galutiniai naudotojai iš principo sutaupys lėšų“, – teigia komisaras.

V. Sinkevičius atkreipia dėmesį, kad pirmiausia fluorintų dujų mažinimas tiesiogiai susijęs su klimato krizės sprendimu, todėl tai būtinas žingsnis siekiant mažinti aplinkos keliamą pavojų kiekvieno žmogaus sveikatai. Antras svarbus dalykas – pakeitimai užtikrins, kad vartotojų perkami ir naudojami produktai išmes mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

„Šiandien apie 90 proc. išmetamo fluorintų dujų kiekio sudaro hidrofluorangliavandeniliai, o jie daugiausia naudojami šaldytuvuose, šaldikliuose, oro kondicionieriuose ir šilumos siurbliuose, kaip propelentai – inhaliatoriuose nuo astmos ir kituose kasdien naudojamuose daiktuose“, – pastebi komisaras.

Klimato kaita
Klimato kaita

Esminis iššūkis įmonėms – nauji technologiniai sprendimai

Pernai tvariausia įmone pasaulyje pripažinta energijos valdymo specialistė „Schneider Electric“ nenaudoja F-dujų. Įmonė savo klientams siūlo integruotų sprendimų, leidžiančių efektyviau, saugiau, patikimiau ir produktyviau panaudoti energiją pramonėje, valdant duomenų centrus ir sistemas, administruojant pastatus ir gyvenamuosius namus bei plėtojant infrastruktūrą.

Paklausus, su kokiais esminiais iššūkiais susiduria įmonės, atsisakiusios SF6 dujų, „Schneider Electric“ serviso pasiūlymų vadovas Šiaurės Europos regionui Laimonas Varatinskas sako, kad pagrindinis iššūkis yra technologijos.

„Atsisakius SF6 dujų reikia naujų technologinių sprendimų ir gamybos linijų perkūrimo arba modernizavimo. Pavyzdžiui, įrenginiuose, kuriuose naudojamos SF6 dujos, nuotėkiui aptikti naudojamos helio dujos, jų molekulė daug mažesnė už SF6 dujų molekulę, o pakeitus SF6 dujas į suspaustą sausą orą reikia kitų technologinių sprendimų, kad būtų galima nustatyti, ar nėra nuotėkio“, – teigia L. Varatinskas.

Paklausus, kokie būtų svarbiausi patarimai įmonėms, kad jos ne tik kuo greičiau atsisakytų SF6 dujų, bet ir priimtų geriausius kokybiškus bei aplinką saugančius sprendimus, „Schneider Electric“ atstovas pirmiausia rekomenduoja rinktis kokybišką ir ilgai tarnaujančią įrangą; žinoma, tai galima pasakyti apie visus planuojamus pirkinius.

„Taip pat labai svarbu įvertinti poveikį aplinkai ne tik vieno konkretaus produkto, bet ir viso gamybinio proceso, – pabrėžia L. Varatinskas, – Sertifikuotos įrangos gamintojai dažniausiai turi patikimų tiekėjų, atrinktų pagal jų įmonių tvarumo politikas. Taigi visuomet verta atkreipti dėmesį, su kuo jūsų įrangos gamintojai dirba, iš ko perka medžiagas.“

MV skirstomieji įrenginiai

Užuot naudojusi SF6 ar alternatyvias F-dujas, įmonė naudoja gryno oro ir vakuumo technologiją. SF6 neturintys MV skirstomieji įrenginiai – puikus pasirinkimas ne tik tausojant aplinką, bet ir dėl eksploatavimo saugos, kuri visada yra įmonės prioritetas, tad kompromisų šiuo klausimu nedaroma.

Įmonė įžvelgia didelius priežiūros paprastumo, eksploatavimo pabaigos apdorojimo, funkcionalumo ir našumo patobulinimus, jau nekalbant apie būsimą politikos laikymąsi. Ji dešimtmetį bandė ir tobulino naują įrangą be SF6, prieš daugiau nei prieš dvejus metus pasiūlė ją klientams, tokiems kaip „E.ON“, „EEC Engie“ ir „Green Alp“.

SF6 neturintys MV skirstomieji įrenginiai, kuriuose naudojamas grynas oras, o ne SF6, pasižymi tomis pačiomis teigiamomis tradicinių skirstomųjų įrenginių charakteristikomis – didelį našumą ir kompaktišką plotą. Naudotojams taip pat svarbu mažesnės bendros eksploatacijos išlaidos dėl daug ilgesnio įrangos naudojimo.

„Schneider Electric“ išskiria naudą šiems sektoriams:

Pastatai. Pastatams – tiek komerciniams, tiek pramoniniams – taikomi griežti tvarumo standartai. Naudojant skirstomuosius įrenginius, kuriuose nėra SF6, yra galimybė pasiekti šiuos tikslus ir siekti apdovanojimų, pavyzdžiui, gauti LEED sertifikatą.

Elektromobiliai. Rinkdamiesi elektromobilį, vairuotojai jau pasirenka ekologišką transportą. SF6 neturintys MV skirstomieji įrenginiai palaiko dar ekologiškesnį EV įkrovimą įkrovimo vietoje. Naudodamos ekologiškus skirstomuosius įrenginius, EV įkrovimo stotys taip pat gali atitikti galimus tvarumo standarto reikalavimus.

Tinklai. Dekarbonizuojant visą elektros vertės grandinę, ne tik gamybą, pereinama prie tinklo, kuriame taip pat išmetama anglies dioksido. Kai integruojama DER, prasminga naudoti ir ekologiškus skirstomuosius įrenginius, ypač naudojant technologiją, specialiai sukurtą ateities tinklams, kuriuose daug daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių ir dažnesnės perjungimo operacijos.

Duomenų centrai. Duomenų centrai yra vienas iš daugiausia energijos suvartojančių pastatų tipų. Naujos technologijos naujovės, pavyzdžiui, SF6 neturintys perjungimo įrenginiai, gali padėti duomenų centrams sumažinti dujų pėdsaką.

Duomenų centras
Duomenų centras