Na portalu informacyjnym Delfi.ltutworzono specjalną podstronę pod nazwą „Głosowanie przezinternet” („Balsavimas internetu“) - po kliknięciu na tentekst, czytelnicy od razu znajdą się na odpowiedniej platformie ibędą mogli nie tylko zapoznać się z informacjami dotyczącymigłosowania on-line i podzielić się swoją opinią, lecz równieżza pomocą programu„iVote“ będą mogli oddać swój wirtualnygłos na jedną z partii.


Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakdziała system „iVote” oraz masz wątpliwości co dobezpieczeństwa - obejrzyj poniższy filmik, który szczegółowoobjaśnia, jak należy korzystać z tego sposobu głosowania i czymjest szyfrowanie asymetryczne.

Celem gry edukacyjnej, którąorganizatorem jest portal DELFI oraz jego partnerzy (w tym telewizja„Info TV”), jest przedstawienie w sposób zrozumiały i prostyistoty mechanizmu głosowania przez internet oraz zasady jegodziałania. Cele gry:

Przedstawienie funkcjonalnego moduługłosowania on-line i umożliwienie jego wypróbowania,

Popularyzacja idei głosowania on-lineoraz udziału w tradycyjnych wyborach.

Ujawnienie zagrożeń i ryzyka tegotypu głosowania.

Omówienie kwestii głosowania on-linew przestrzeni publicznej, zgodnie tzw. modelem 360 stopni.

Projekt składa się z następujących części:

Część I. Realnie działającyprogram – gra edukacyjna umożliwiająca głosowanie przez internet„iVote”, która umożliwia oddanie głosu w wyborach przy pomocyśrodków autentyfikujących użytkownika zgodnie z obowiązującymina Litwie standardami. Program będzie działać od godz. 12.00 dn.18 września do godz. 11.00 dn. 5 października br. Głosy oddaneanonimowo zostaną podliczone i ogłoszone 5 października o godz.12.00.


Część II. Trzy dyskusje, w trakciektórych kompetentni przedstawiciele społeczeństwa cieszący sięuznaniem i autorytetem będą dyskutować na temat możliwościwprowadzenia głosowania on-line w przyszłości, jak równieżzagrożeń z tego płynących itp. Dyskusje te będą emitowane nażywo na portalu informacyjnym Delfi.lt.


W trakcie pierwszej dyskusji dotyczącejgłosowania przez internet, temat zostanie omówiony w kontekścieSPOŁECZNYM, w trakcie drugiej – w aspekcie POLITYCZNYM, trzeciadyskusja będzie nosiła charakter uogólniający. Zostaną w niejporuszone tematy zagrożeń technologicznych oraz – conajważniejsze – kwestia, czy z tego typu głosowania będziemymogli korzystać w przyszłości.

Dyskusje odbędą się i będą emitowane na żywo na portalu Delfi.lt 19 września (środa), 26 września (środa) oraz 2 października (wtorek) od godz. 16.00.

Część III. W specjalnej rubryceportalu informacyjnego Delfi.lt „Głosowanie przez internet”zostaną udostępnione publikacje, przeglądy historyczne ireportaże, wywiady oraz opinie nadesłane przez czytelnikówdotyczące danej kwestii.


Czym gra „iVOte” różni się od prawdziwego głosowania przez internet?

Nie istnieje jeszcze żadna prawnamożliwość głosowania przez internet na Litwie. „iVote” jestprojektem popularyzujący ideę głosowania on-line, którego celemjest zademonstrowanie obywatelom oraz umożliwienie wypróbowaniatego nowego sposobu głosowania.


Trudno w tej chwili powiedzieć, którymodel głosowania on-line mógłby zostać przyjęty na Litwie,ponieważ jest to uzależnione od decyzji polityków.


Istnieje kilka teoretycznych ipraktycznych modeli głosowania przez internet, każdy ma swoje cechycharakterystyczne. Uwzględniając specyfikę Litwy, model gry„iVote” zaczerpnięto z modelu głosowania internetowegoobowiązującego w Estonii. W trakcie przygotowania gry,przestudiowano światowy dorobek w dziedzinie głosowania on-line,przeprowadzono konsultacje ze specjalistami z obszaru prawa,technologii informacyjnych oraz wyborów.


Model „iVote” wykazuje następująceróżnice w odniesieniu do prawdziwego głosowania on-line:


Po pierwsze, w „iVote” mogą zagraćwszyscy posiadacze podpisu elektronicznego lub też posiadaczenarzędzi uwierzytelniających bankowości internetowej litewskichbanków komercyjnych, niezależnie od wieku i obywatelstwa. Wprawdziwych wyborach udział wziąć mogą wyłącznie osoby, któreznalazły się na listach wyborców, czyli osoby posiadające prawogłosu.


Po drugie, uczestnik gry „iVote”przesyła wypełnioną anonimowo kartę do głosowania. Wszystkiekarty są jednakowe dla wszystkich. W przypadku prawdziwegogłosowania, wyborca musiałby najpierw przedstawić swą tożsamośćsystemowi (zalogować się), w celu weryfikacji, czy dana osoba jestuprawniona do głosowania, ustalenia okręgu wyborczego i wydaniakarty odpowiadającej konkretnemu okręgowi wyborczemu (w wyborachsejmowych i samorządowych).


Po trzecie, w systemie „iVote”autentyfikacja użytkownika dokonywana jest nie tylko za pomocąpodpisu elektronicznego, ale także w oparciu o system bankowościelektronicznej. W prawdziwym głosowaniu wyborca będzie złożyćswój oficjalny podpis elektroniczny, dlatego też logowanie niebędzie się odbywać przy wykorzystaniu systemów bankowościelektronicznej. Jest to jednak również jeszcze kwestią decyzjipolitycznej.


Wszystkie te rozwiązaniatechnologiczne i organizacyjne (zaliczanie ostatniego głosu,możliwość zniszczenia głosu) oraz interfejs użytkownikaodpowiadają wyzwaniom, jakie stawia nam model głosowania przezInternet. Pozostaje więc wyłącznie kwestią woli politycznej,kiedy ten nowoczesny model sposobu wyrażania woli obywateli zostaniewdrożony również w naszym kraju.


Swoje opinie, rozprawy, artykuły,spostrzeżenia (to, co waszym zdaniem powinno zostać zamieszczone naportalu) na temat głosowania on-line prosimy przysyłać na -pilieciai@delfi.lt


Uwagi, pytania, zażalenia dotyczącesystemu prosimy przysyłać na - info@ivote.lt .Source
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
pl.delfi.lt
Comment Show discussion