„Didžiausias dėmesys buvo skiriamas praktinių įgūdžių stiprinimui laboratorijose. Todėl chemijos, biologijos ir fizikos kiekvienos ugdymo įstaigos mokiniai turėjo net po 28 valandas, IT užsiėmimai vyko tiek gyvai, tiek nuotoliu. Matematika ir Dirbtinio intelekto kursas buvo virtualūs“, – sako projekto koordinatorius, fakulteto dekanas prof. Kęstutis Baltakys.

Visus mokslo metus vyko ir kvalifikacijos kėlimo kursai dalykų mokytojams „KTU klasė: skaitmeninių išteklių naudojimas ir STEM turinio skaitmeninimas“. Jų metu surengti seminarai Jonavoje, Šiauliuose ir Klaipėdoje.
„KTU klasių“ mokyklų–partnerių susitikimas

Pasidalinta atsakomybėmis

Strateginėje sesijoje buvo aptartos tolimesnės projekto gairės ir išsikelti sėkmingos veiklos įgyvendinimo rodikliai.

„Iki šiol pagrindinis projekto koordinatorius buvo KTU, tačiau po susitikimo nuspręsta, kad kiekvienas ugdomas dalykas turės mokyklą-koordinatorių, kuri bus atsakinga už dalyko turinio unifikavimą, bendro praktinių darbų aprašų parengimą ir dalyko mokytojų bendrystės puoselėjimą“, – sako prof. K. Baltakys.

2023-2024 mokslo metais buvę devintokai taps dešimtokais, taigi kiekviena ugdymo įstaiga turės po dvi „KTU klases“ – 9 ir 10 arba pirmą ir antrą gimnazijos klasę.

„Šiuo metu mokyklų-koordinatorių pagrindinė užduotis identifikuoti kiekvieno dalyko temas, kurios bus gilinamos kitais mokslo metais. Tik gavę iš jų informaciją galėsime įvertinti, kiek Universiteto padalinių prisijungia prie projekto ir sudarysime tvarkaraščius“, – aiškina projekto koordinatorius.
„KTU klasių“ mokyklų–partnerių susitikimas

Tęsiamos pradėtos veiklos

Be jau minėtų praktinių įgūdžių stiprinimo laboratorijose „KTU klasių“ mokiniai pagal poreikį galės rengti brandos darbus Universitete. Jiems bus skiriamas darbų vadovas-konsultantas, kuris pasidalins temą atitinkančia moksline literatūra bei padės suplanuoti ir atlikti tiriamuosius darbus laboratorijose.

„Pagal poreikį, „KTU klasės“ mokiniams, kurie planuoja dalyvauti tarptautinėse olimpiadose bus suteikiamos konsultacijos, organizuojamos teorinių ir praktinių įgūdžių stiprinimo stovyklos Universitete“, – teigia dekanas prof. K. Baltakys.

Kitais mokslo metais taip pat bus organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai mokytojams. Didelis dėmesys bus skiriamas STEAM veiklų plėtojimui ir esamų kompetencijų gilinimui.
„KTU klasių“ mokyklų–partnerių susitikimas

Plečiamas „KTU klasių“ partnerių tinklas

Vienas iš strateginės sesijos tikslų – nustatyti kriterijus, kuriuos tenkinančios ugdymo įstaigos galėtų pretenduoti į „KTU klasių“ partnerių sąrašą.

„Šiais mokslo metais sulaukėme labai daug užklausų dėl galimybės steigti „KTU klases“ kituose regionuose, tačiau įsibėgėjus mokslo metams nebuvo tikslinga prijungti naujus projekto dalyvius. Susitikimo metus visi partneriai sutarė dėl aiškių kriterijų. Pagrindiniai jų – ne mažiau kaip 40 proc. mokinių, laikančių bent vieną iš: chemijos, fizikos, biologijos, IT, inžinerinės technologijos egzaminą 2023 metais, taip pat mokyklos infrastruktūros galimybės“, – sako prof. K. Baltakys.

Ugdymo įstaigose, kurios nori prisijungti prie projekto turėtų būti aktyviai plėtojamos STEAM veiklos, o mokiniai demonstruotų aukštus mokslo pasiekimus bei būtų laimėję prizines vietas miesto (rajono) ir šalies konkursuose, olimpiadose.
„KTU klasių“ mokyklų–partnerių susitikimas

„Taip pat svarbu, kad ugdymo įstaigos, kurios nori prisijungti prie projekto įsivertintų tiek laiko, tiek finansinius kaštus. Kiekvienoje mokykloje-partnerėje „KTU klasės“ vadovui ir dalykų mokytojams dalyvaujantiems projekto veiklose skiriama 37 papildomos valandos. Jei mokykla apsiima koordinuoti visą dalyką, tuomet koordinatoriui numatoma 70 valandų“, – sako prof. K. Baltakys.

Ugdymo įstaigos, kuriose yra įsteigtos „KTU klasės“: Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, Alytaus Putinų gimnazija, Jonavos Senamiesčio gimnazija, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, Kėdainių šviesioji gimnazija, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija, Klaipėdos licėjus, KTU Inžinerijos licėjus, Marijampolės Sūduvos gimnazija, Šakių Žiburio gimnazija, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės