Energetikai skaičiuoja, kad pastatai sunaudoja apie 40 proc. kiekvienos šalies energijos ir išmeta 33 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų, o elektros energijos suvartojimas kasmet tik augs. Realybė ir ateities prognozės gerokai atitolina pasaulį nuo tvarumo tikslų įgyvendinimo ir tik aštrina klimato kaitos problemą.

Kita vertus, pastatams naudojant energiją efektyviau, sumažės ir į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis. Štai šeši pagrindiniai būdai, kaip padaryti pastatus tvaresnius.

1. Pereikite prie atsinaujinančios energetikos

Populiarėjant elektra varomiems automobiliams, pereinama nuo daug anglies dioksido išskiriančio iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos šaltinių: saulės ir vėjo.

Anglies dvideginio pėdsaką planetai gali sumažinti ir pastatų elektrifikavimas. Atnaujinus jų infrastruktūrą ir pasinaudojus atsinaujinančių energijos šaltinių pranašumais, ne tik sumažės anglies dvideginio emisija, bet ir padidės pastatų efektyvumas. Be to, bus mažesnės energijos sąnaudos, o kai kuriais atvejais pastatai netgi galės parduoti perteklinę energiją ir taip kompensuoti infrastruktūros atnaujinimo išlaidas.

2. Peržiūrėkite visą tiekimo grandinę

Vartotojai reikalauja tvaresnių produktų, o pastatų savininkai – tvarumo visoje tiekimo grandinėje.

Efektyvesnius elektros energijos sprendimus siūlančios kompanijos „Schneider Electric“ ekspertai pastebi, kad jų klientai – ne išimtis. 60 proc. jų teigia, kad rinkdamiesi būsimus partnerius, jie atsižvelgia į tvarumo rodiklius. Pasak jų, pasirinkus partnerius, kurių pagrindinis dėmesys skiriamas didesniam atsekamumui, bus sumažintas trečiųjų šalių išmetamų teršalų kiekis ir pastatai taps tvaresni.

Iniciatyvų dabar imasi daugelis tiekėjų. Pavyzdžiui, „Schneider Electric Green Premium” programa siekiama užtikrinti skaidrumą dėl medžiagų turinio ir produktų poveikio aplinkai. „Green Premium” produktai užtikrina efektyvų energijos ir gamtos išteklių naudojimą bei sumažina anglies dvideginio emisiją.

Iš savo partnerių „Schneider Electric” taip pat tikisi tvarumo: jų prašoma parodyti pastatų energetinio naudingumo sertifikatus.

3. Tradicinį apšvietimą keiskite efektyvesniu

Komerciniuose pastatuose, kaip ir bet kuriuose namuose, suvartojamos elektros energijos kiekį galima lengvai sumažinti šviestuvus pakeitus tokiais, kurie naudoja mažiau energijos.

Nuo išmaniųjų termostatų iki mažo srauto tualetų – energiją taupančių sprendimų yra ne vienas. Pavyzdžiui, įprastą apšvietimą pakeitus LED lempomis, bus sunaudojama 75 proc. mažiau energijos. Be to, jos tarnauja iki 25 kartų ilgiau nei kaitrinis apšvietimas. LED apšvietimas taip pat generuoja daug mažiau šilumos nei tradicinis, o tai padeda sumažinti pastato oro kondicionavimo energijos sąnaudas ir išlaidas.

4. Modernizuokite

Pastatų savininkai šiandien susiduria su nemenku iššūkiu – ne tik užtikrinti saugią, patogią ir produktyvią aplinką, bet ir sumažinti jų paliekamą anglies pėdsaką bei eksploatavimo išlaidas.

Modernizavimas – puiki galimybė pastato projektą papildyti tvariais ir inovatyviais įrenginiais bei statybinėmis medžiagomis, kurios tarnauja ilgiau, yra lengviau eksploatuojamos ir paprasčiau prižiūrimos. Kartu, atnaujinant, remontuojant ir perdirbant senus komponentus, pastato modernizavimas tampa žiedinės ekonomikos dalimi.

5. Neatsilikite

Tobulėjant technologijoms ir kintant žmonių sąmonei, pastatai ir visa aplinka pamažu tampa tvaresni. Siekdama supažindinti pramonės atstovus su tvarumo naujienomis ir tendencijomis, „Schneider Electric” rengia mokymo kursus daugiau nei 90-yje centrų visame pasaulyje ir internetu.

Kompanija taip pat vykdo „Exchange“ programą, kurios metu įmonių atstovai gali rasti partnerių, suinteresuotų su jais bendradarbiauti, kurti ir dalintis savo vertybėmis.

6. Prisijunkite

Skaitmenizacija ir daiktų internetas, kuomet visi įrenginiai gali būti valdomi telefonu, kuria naujas elektros energijos gamybos, paskirstymo ir naudojimo taisykles. Tai ypač liečia pastatus.

Išmaniai sujungtos pastato sistemos gali automatiškai reguliuoti šildymo, apšvietimo, vandens ir kitas sistemas pagal iš anksto nustatytus parametrus. Pavyzdžiui, temperatūra parenkama pagal patalpoje esančių žmonių skaičių, oro sąlygas ar paros laiką. Tai maksimaliai padidina suvartojamos energijos efektyvumą.

Naudojant „Schneider Electric EcoStruxure“ sprendimus, kiekviena pastato infrastruktūros dalis – mechaninė, elektros, informacijos ir ryšių, technologijų, apsaugos ir paslaugų – gali būti naudojama susiejant pastatą su konkrečiais tvarumo rezultatais.

Apie tai, kaip „Schneider Electric“ kuria skaitmenines ateities partnerystes, praplečia galimybes, maksimaliai padidinta efektyvumą ir skatina tvarumą, plačiau skaitykite čia: https://www.se.com/lt/lt/.