Pasaulio meteorologijos organizacija (PMO) trečiadienį paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl naujos tarptautinės iniciatyvos pagerinti pasauliniu mastu vykdomą šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų stebėseną.

Kaip teigiama, 193 PMO šalys narės Ženevoje susitarė dėl sistemos, kuri sujungs visus egzistuojančius minėtų išlakų matavimo būdus, įskaitant palydovus. PMO teigimu, iki šiol nebuvo užtkrinami išsamūs ir greiti atitinkamos informacijos mainai.

Organizacija tvirtina, kad žinios apie anglies dioksido (CO2) srautus tarp atmosferos ir tokių natūralių rezervuarų, kaip vandenynai, miškai ir amžinojo įšalo dirvožemiai, vis dar nėra išsamios.

Pranešama, kad pagal naująją Pasaulinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos iniciatyvą ateityje bus siekiama pasauliniu mastu stebėti CO2, metano ir azoto oksido srautus. Numatoma rengti kasmėnesines ataskaitas.

PMO duomenimis, šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija atmosferoje šiuo metu yra didžiausia per pastaruosius 800 tūkst. metų. Šių dujų išlakos, kurias sukelia žmogaus veikla, lemia klimato kaitą.