Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) teigia, kad sekmadienį Kauno pareigūnai gavo pranešimą, kad ties Juozapavičiaus pr. į Nemuną patenka naftos produktai. Pasak jų, atvykus į vietą buvo nustatyta, kad ties geležinkelio tiltu Juozapavičiaus pr., į Nemuną patenka galimai skalūno alyva. Buvo skubiai iškviesti UAB „Kauno švaros“ darbuotojai, kurie pastatė bonines užtvaras.

Aplinkos apsaugos departamentui atvykus ir įvertinus susidariusią situaciją, nuspręsta pranešti ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams, kurie plaukdami valtimi specialiomis priemonėmis skaidė Nemune pasklidusius naftos produktus.

Pirmadienio rytą aplinkosaugininkams atlikus vietos apžiūrą, nustatyta, kad tarša sustabdyta ir naftos produktų tekėjimo į Nemuną nefiksuota.

Ši probleminė vieta aplinkosaugininkams, kaip teigiama AAD, yra žinoma, tačiau tarša naftos produktais šį kartą buvo intensyvesnė. Praeityje, dėl Kaune veikusios geležinkelio pabėgių gaminimo įmonės veiklos bei galimai dėl netinkamai sandėliuojamų naftos produktų buvo užterštos aplinkinės teritorijos A. Juozapavičiaus prospekte ir Nemuno krantinėje.

Pasak, aplinkosaugininkų, tokia situacija galėjo susidaryti dėl Nemuno lygio keitimosi Kauno hidroelektrinėje. Dažnu atveju vandens lygio keitimasis susijęs ir su sniego tirpsmu. Vandens lygiui pakilus iki užterštos teritorijos ir greitai atslūgus į Nemuną pateko naftos produktai.

Kauno hidroelektrinė
Kauno hidroelektrinė
© Kauno miesto savivaldybė


Kauno valdyba užterštų teritorijų sklypų savininkams yra davusi privalomuosius nurodymus dėl užterštų teritorijų tvarkymo planų parengimo. Tvarkymo planą, kaip teigiama, yra parengęs vieno sklypo savininkas. Dėl privalomųjų nurodymų kitiems dviem sklypų savininkams tebevyksta teisminiai procesai.

Kol vyksta teisminiai ginčai dėl sklypų tvarkymo, Aplinkos apsaugos departamentas siekdamas, kad ši tarši teritorija būtų kaip įmanoma greičiau sutvarkyta, pasirašė trišalę sutartį su AB „LTG Infra“ ir UAB „VentEko Lietuva“ dėl taršos stabdymo priemonių parengimo. Preliminariai rangovas planuoja sistemos įrengimo darbus pradėti šių metų vasario mėn. viduryje ir baigti iki šių metų kovo mėn.