„Wykonywane obecnie prace projektowe są etapem najtrudniejszym, pochłaniającym sporo czasu. Etap ten zakłada uzyskanie szeregu różnego rodzaju uzgodnień z różnymi instytucjami. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem, bez zakłóceń, mamy nadzieję, że tak będzie i dalej” – stwierdził zastępca dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Władysław Kondratowicz.

Rejon twierdzi, że uzgodnione zostały miejsca odprowadzania ścieków. W Rzeszy zaprojektowano już 70 proc. profili sieci, oddano projekt do ekspertyzy oraz analizy w zakresie odcinka sieci wodociągowych od podstawowej pompowni ścieków do ul. Molėtų, złożono wniosek do Narodowej Służby Rolnej w sprawie budowy sieci oraz kabli elektrycznych na ziemi państwowej.

W Wielkiej Rzeszy opracowano projekty sieci przy ul. Ežero, które oddano do akceptacji spółce państwowej Drogi Regionu Wileńskiego. Rejon zapewnia, że otrzymano już dane o istniejących pompach oraz ich mocy, prowadzone są rozmowy z mieszkańcami w sprawie budowy sieci na ich posesjach prywatnych.

„Opracowano już projekt odcinka systemu odprowadzania ścieków pomiędzy Wielką i Małą Rzeszą, wykonano ekspertyzę projektu, rozpoczęto procedurę uzyskania zezwolenia na budowę. We wszystkich miejscowościach przeprowadzono badania topograficzne. W Wielkiej i Małej Rzeszy przeprowadzono badania geologiczne, odbywa się projektowanie sieci” – skomentował inżynier FIDIC Bronius Vepštas.

W wyniku realizacji projektu zmniejszeniu mają ulegnąć różnice infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej pomiędzy miastem Wilnem a rejonem wileńskim. Projekt jest zharmonizowany z założeniami Programu Zwiększania Spójności oraz Planu Rozwoju Strategicznego Rejonu Wileńskiego na lata 2008-2015.

Source
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
pl.delfi.lt
Comment Show discussion