„Wśród skojarzeń Litwinów z Polską dużą grupę zajmują skojarzenia związane z gospodarką. Polakom w odniesieniu do Litwy przychodzi często na myśl Adam Mickiewicz i jego dzieło“ - napisano w raporcie. Natomiast sprawy mniejszości narodowych stanowią tylko: „niewielki fragment wizerunku Polski na Litwie i Litwy w Polsce“.

Wiedza o sąsiednim kraju

Zarówno Polacy i Litwini wiedzę o sąsiednim kraju czerpią z mediów lub ze szkoły. Widocznie wiedza ta jest niedostateczna, bo : „Jedynie 58 proc. Polaków potrafiło wskazać Litwę na mapie. Mylono ją z Białorusią, wskazywano obwód kaliningradzki, a nawet Ukrainę“. Wpływ na to możliwie ma fakt, że tylko 9 proc. Polaków było kiedykolwiek na Litwie. Kontakt z litewskimi Polakami podtrzymuje jeszcze mniej, tylko 4 proc. badanych. Natomiast 50 proc. Litwinów co najmniej raz odwiedziło Polskę oraz 21 proc. chociażby raz w miesiącu ma styczność z miejscowymi Polakami. Zresztą większość Polaków (84 proc. ) i Litwinów (62 proc.) nie miała styczności z medialnymi doniesieniami o drugim kraju w przeciągu miesiąca poprzedzającego badanie.
Polacy bardziej pozytywnie oceniają Litwinów. Z raportu wynika, że prawie połowa Polaków darzy Litwinów sympatią (44 proc.), podczas gdy sympatię do Polaków deklaruje zaledwie co czwarty Litwin. Prawie połowa mieszkańców obu krajów (odpowiednio 43 proc. i 46 proc.) deklaruje neutralny stosunek do sąsiedniego narodu.

Stosunki polsko-litewskie

Połowa Polaków ocenia stosunki polsko-litewskie jako dobre (51 proc.). Niemal połowa Litwinów z kolei – jako złe (48 proc.). Połowa Litwinów oraz Polaków na Litwie uważa, że w ciągu ostatnich trzech lat stosunki polsko-litewskie uległy pogorszeniu. Największa grupa Polaków (39 proc.) i zdecydowana większość Litwinów (76 proc.) zamieszkałych w Polsce sądzi, że jakość tych stosunków w tym okresie nie uległa zmianie.

Litewscy Polacy są podzieleni w kwestii, czy ich prawa na Litwie są respektowane (44 proc. – tak; 40 proc. – nie). W Polsce przeważa opinia, że prawa Polaków na Litwie nie są respektowane (48 proc.). Litwini mieszkający w Polsce uważają, że ich prawa są respektowane (76 proc.). Ponad połowa Litwinów twierdzi, że przedstawiciele polskiej mniejszości pasują do litewskiego społeczeństwa (54 proc.). W ocenie połowy Litwinów i Polaków na Litwie, polska mniejszość
w litewskich mediach jest przedstawiana neutralnie (po 47 proc). Przedstawiciele mniejszości na ogół nie spotkali się osobiście z przejawami dyskryminacji (Polacy na Litwie – 73 proc., Litwini w Polsce – 86 proc.).

Sprawy gospodarcze

Znacznie lepiej wyglądają sprawy gospodarcze. Połowa badanych Litwinów jest przekonana, że polska gospodarka dobrze się rozwija. Litwini uznają polskie produkty za atrakcyjne (68 proc.) i tanie (87 proc.). Opinie Polaków o produktach litewskich są bardziej wstrzemięźliwe, ale i tu więcej jest ocen pozytywnych niż negatywnych. Polacy nie potrafią ocenić jakości, ceny czy atrakcyjności litewskich produktów. Większość Litwinów (65 proc.) dobrze ocenia jakość polskich produktów, podczas gdy tylko 30proc. Polaków ma podobną opinię o produktach litewskich. Jednak w obu krajach odsetek opinii pozytywnych jest trzy razy większy niż negatywnych.

Source
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
pl.delfi.lt
Comment Show discussion (97)