Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę, Tu mūsų brangiausia prabočių šalis! Šie žymaus lietuvių poeto Maironio žodžiai liudija laisvės ir nepriklausomybės ilgesį, šimtmečiais vienijusį lietuvius. Maironio žodžiai puikia dera ir ypatingai šios dienos progai – prieš penkiolika metų Lietuva pagaliau sugrįžo namo, į Europos Sąjungos širdį.

Lietuvos kelionė Europos Sąjungos link – tai kelionė, praeityje paliekanti istorines ir geografines nuoskaudas.

Lietuvos narystė ES buvo ilgo kelio pabaiga - Europa drąsiai žengė istorinį žingsnį.

Visus penkiolika pastarųjų metų kasdien turiu galimybę įsitikinti, kad ES plėtra – viena iš didžiųjų Europos sėkmės istorijų. Ir šiandien manau taip pat.

Lietuva geriau nei dauguma ES narių žino, koks sunkus yra kelias ES link ir ko ši kelionė yra verta. Lietuva – jauna, šiuolaikiška valstybė su didinga istorine praeitimi. Lietuvos stiprybė – jos žmonės, jų energija, jų drąsa ir jų siekiai. Lietuva – tai valstybė patyrusi ne vieną sudėtinga išbandymą.

Knygnešiai, nutiesę kelią iš XIX a. į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1918 metais, dainuojanti 1990-ųjų revoliucija liudija, kad lietuviai visad išlaikė savo dvasią, kultūrą ir kalbą. Nuo pirmųjų narystės ES dienų Lietuva yra pavyzdinė ES narė ir jos varomoji jėga. Tiesą sakant, Lietuva dažnai elgiasi brandžiau už daugelį ES šalių steigėjų.

Lietuva, siekdama narystės Šengeno ir euro zonose, įgyvendino ne vieną sudėtingą reformą. Džiaugiuosi, kad kaip buvęs Eurogrupės prezidentas turėjau garbės sudalyvauti Lietuvos kelionėje vieningos valiutos link. Iš arti mačiau, kaip vyko reformos bei visos šalies ryžtą jas įgyvendinti. Aš buvau tvirtai įsitikinęs, kad Lietuva turi prisijungti prie euro šeimos, kai tik bus tam pasirengusi ir labai džiaugiausi, kad 2015 metais tai įvyko.

Lietuvos dėka Europa yra stipresnė ir saugesnė. Lietuva, viena iš 25 ES narių 2017 m. gruodį prisijungusi prie nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo gynybos srityje (PESCO), jau nuo pat pradžios įrodė savo atsakingumą ir ėmėsi lyderystės, steigiant greitojo kibernetinio reagavimo komandas bei dalyvaudama kituose jungtiniuose projektuose.

Šios ir kitos patirtys suteikė mums galimybę mokytis iš Lietuvos bei kitų prieš penkiolika metų į ES įstojusių šalių. Lietuvos kaip šalies DNR, Lietuvos kaip valstybės poelgiuose slypi galinga vilties ir tikėjimo Europa žinia, kuri turėtų tapti įkvėpimu mums visiems. Lietuvos visuomenė – šio tikėjimo atspindys.

Lietuva nuėjo ilgą ir sudėtingą pokyčių kelią nuo tradicinės uždaros iki šiuolaikiškos ir vienos iš atviriausių ekonomikų Europoje. Šiame kelyje – ir didelis ES indėlis – rėmėme kiekvieną žingsnį permainų link. Nuo 2004 m. iki 2020 m. pabaigos ES investicijos Lietuvoje sieks 18,1 milijardą eurų, o taip vadinamo “Junkerio plano” dėka, papildoma 1,6 milijonų eurų investicija nuo 2014 m. pasiekė arba netrukus pasieks beveik 6000 smulkiųjų verslų.

Šios paramos dėka įvyko ir įspūdingas Lietuvos Bendro vidaus produkto (BVP) augimas, per 2003-2017 m. išaugęs net 127 procentais ir padėjęs pasivyti kitas ES šalis. BVP augimas - tai ir geležinkelio bei kitų kelių atnaujinimas, ir naujas vėžinių ligų diagnostikos ir gydymo centras Vilniaus universiteto Santaros klinikose.

ES investicijos į Lietuvos-Lenkijos elektros tinklų jungtį – daugiau nei tik investicijos. Mes tęsime pažadą ir užtikriname, kad nei Lietuva, nei kitos Baltijos valstybės daugiau niekada nebūtų nuo vienintelio tiekėjo priklausomomis bei izoliuotomis energetikos salomis.

Energetinė priklausomybė nėra vien tik Lietuvos ar Baltijos valstybių problema. Tai visos Europos problema, todėl mano vadovaujamai Europos Komisijai Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacija su kitomis Europos šalimis buvo vienas iš prioritetų.

Manau, kad visa tai ir yra tikroji narystės ES esmė. Lietuva tai supranta geriau nei kas kitas. Man buvo labai malonu savo akimis išvysti pokyčius, kuomet pernai lankiausi Vilniuje, Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio proga. Mano širdis yra Lietuvoje, o Lietuva – ten, kur ir turi būti – bendruose ES namuose.

Linkiu, kad ES namuose Lietuva gyventų ilgai ir laimingai.


www.DELFI.lt
29