Nuo kitų metų viešųjų pirkimų organizatoriai turi jungtis į centrines perkančiąsias organizacijas (CPO). Čia nišą įžvelgė pradedantieji verslininkai – siekiant skaitmenizuoti perkančiųjų organizacijų veiklą, palengvinti jų jungimąsi į CPO tinklą, programinės įrangos kaip paslaugos (angl. software as a service, SaaS) startuolis „Mano konkursas“ pasiūlė trūkstamus sprendimus.

„Sukūrėme IT sprendimus, leidžiančius efektyviau administruoti viešuosius pirkimus, rinkti ir analizuoti jų duomenis. Įsteigėme kompetencijų centrą, kuris perkančiosioms organizacijoms padeda susitvarkyti ir optimizuoti procesus, suteikti darbuotojams reikalingų žinių ir praktinių įgūdžių“, – pranešime spaudai teigia startuolio įkūrėjas Gintautas Moška.
Gintautas Moška

Bandomasis „Mano konkurso“ projektas pirmiausia buvo įgyvendintas Kauno rajono savivaldybėje dalyvaujant „GovTech laboratorijos“ ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) programoje.

„Matome daug galimybių – šie sprendimai padės sumažinti viešųjų pirkimų administravimui skiriamus išteklius, padidinti smulkaus verslo įsitraukimą, paruošti specialistus naujų funkcijų vykdymui. Skaičiuojame, kad į viešųjų pirkimų procesus įsitraukusių darbuotojų darbo laiko sąnaudos sumažės 30 proc. ir leis per metus sutaupyti apie 200 000 eurų šias lėšas perskirstant kitoms veiklos sritims. Šiuo metu jau pradedame įgyvendinti trečiąjį programos žingsnį – visos savivaldos lygmeniu yra diegiami IT įrankiai ir vyksta įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai“, – teigia Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius.

Prieš įkurdamas startuolį G. Moška daugiau nei 20 metų dirbo viešajame sektoriuje, iš jų –
5 m. Lietuvos banke organizuojant ir optimizuojant viešųjų pirkimų procesus, kuriant centralizuotas viešųjų pirkimų sistemas.

2023 m. sausio 1 d. įsigalios Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, skatinantys steigti didesnį centrinių perkančiųjų organizacijų (CPO) tinklą. Didžiausi iššūkiai laukia 60 savivaldybių ir jų kontroliuojamų įstaigų.

Skaičiuojama, kad savivaldoje viešųjų pirkimų procesuose dalyvauja apie 19 000 viešojo sektoriaus darbuotojų, kuriems tai nėra tiesioginė veikla (socialiniai darbuotojai, mokytojai, darželių auklėtojai ir kt.). Vien tik toks didelis žmogiškųjų išteklių įtraukimas į pirkimų procesus savivaldybėms per metus kainuoja beveik 70 mln. eurų.

„Problema ta, kad įstaigos neturi patirties ir daug laiko šių pokyčių įgyvendinimui. Situaciją apsunkina ir regionuose jaučiamas viešųjų pirkimų specialistų trūkumas“, – apibendrino G. Moška.