LOGIN“ pranešėjas Š. Sakalauskas pastebi, kad testamentas dažniausiai asocijuojasi su gyvenimo pabaiga ar turtais ir paveldėjimu, tačiau tikrasis raktažodis čia yra mūsų valia ir noras, kaip pageidaujame elgtis su mūsų užgyventu turtu.

„Labai įdomi tendencija – JAV sudarančiųjų savo testamentus bendras amžiaus vidurkis jaunėja, per pastarąjį dešimtmetį net 10 metų. Žinoma, daugiausia – 76 proc. – sudaro virš 65 metų amžiaus gvyentojai, tačiau net penktadalis 18-29 metų amžiaus gyventojų jau turi savo testamentus“, – pastebi Š. Sakalauskas.