LOGIN“ pranešėjas pasakoja, kad egzistuoja dvi įsilaužėlių grupuotės – raudonosios (angl. „Red Team“), kurios puola, ir mėlynosios (angl. „Blue Team“), kurios ginasi.