Garsųjį JET įrenginį EUROfusion (nacionalinių sintezės tyrimų institutų, esančių ES, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje ir Ukrainoje, konsorciumas) tyrėjai naudoja siekdami atlikti bandymų seriją su heliu, kurių rezultatai vėliau padės ITER įrenginio – branduolių sintezės reaktoriaus megaprojekto – statomo Pietų Prancūzijoje, eksploatacijai, rašoma pranešime spaudai.

Planuojama, kad prieš pradedant eksperimentus su deuteriu ir tričiu, ITER (angl. International Thermonuclear Experimental Reactor) eksperimentų metu bus naudojama helio ir vandenilio plazma. Deuteris ir tritis – efektyvesnis kuras, kurį naudojo JET, kad 2021 m. pabaigoje pasiektų branduolių sintezės būdu pagamintos energijos pasaulio rekordą.

EUROfusion tyrėjai tirs plazmos elgseną, taip pat analizuos helio plazmos poveikį JET tokamako volframo ir berilio sienelėms. Eksperimentų metu gauti duomenys padės geriau paruošti ITER veikti pilnos galios režimu. Nauji eksperimentai Oksforde esančiame Culham mokslo centre prasidėjo rugsėjo mėnesį ir truks iki 16 savaičių.

Pasak ITER mokslo ir eksploatacijos vadovo dr. Tim Luce, vienas esminių ITER Tyrimų plano uždavinių yra ištirti plazmos sąveikos su įrenginio sienelėmis valdymą esant aukštai temperatūrai, kurioje vyksta branduolių sintezės reakcijos. Tai svarbu ištirti dar pradiniuose tyrimų etapuose, prieš panaudojant deuterį ir tritį branduolių sintezės energijai gaminti ITER.

„Mes turime didelių lūkesčių, kad šie eksperimentai padės optimizuoti mūsų planą kuo veiksmingiau pereiti prie deuterio ir tričio panaudojimo.“

JET yra unikalus tuo, jog gali veikti ne tik naudodamas deuterį ir tritį, bet taip pat ir aukšto stabilumo režimu su gryno helio plazma bei su sienelėmis, pagamintomis iš medžiagų, kurios bus naudojamos ITER.

„Novatoriški moksliniai tyrimai ir inovacijos, atliekami Jungtinėje Karalystėje kartu su EUROfusion konsorciumu ir su mūsų partneriais visame pasaulyje, yra skirti branduolių sintezės energiją paversti realybe. JET yra vienas svarbiausių įrenginių branduolių sintezės istorijoje. Praėjusiais metais sumušus branduolių sintezės būdu pagamintos energijos rekordą, šie nauji eksperimentai suteiks svarbių duomenų ITER komandai, sutaupydami laiko ir pinigų, siekiant tikslo tiekti branduolių sintezės energiją į elektros tinklą. – teigė JET atstovė Fernanda Rimini.

Rekordiniai JET rezultatai, paskelbti 2022 m. vasario mėn., yra aiškiausias branduolių sintezės energijos potencialo, kuris remiasi Saulėje ir žvaigždėse vykstančiais procesais, įrodymas, kad ateityje būtų galima naudoti saugią ir tvarią mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančią branduolių sintezės energiją.

Rekordinius penkiasdešimt devynis megadžaulius tvarios branduolių sintezės energijos JET pagamino EUROfusion konsorciumo tyrėjai – ekspertai, studentai ir kiti darbuotojai iš visos Europos, taip pat ir iš Lietuvos – Lietuvos energetikos instituto, bendrai finansuojami Europos Komisijos.