1 dalis

Keturi apsaugos žiedai

Puikiai prie kūno prigludusiu kostiumu vilkintis vyras stovi ant šaligatvio krašto. Akys stebi kelią. Netrukus kaire ranka priliečia ausį. Tik akylesni praeiviai gali pastebėti, kad ten yra radijo ryšiui skirta ausinė. Vyriškis beveik be garso, tik vos judindamas lūpas ištaria „supratau“ ir vos po kelių akimirkų šiek tiek kilsteli dešinę ranką. Beveik ją liesdamas sustoja juodas limuzinas. Už jo – visureigis su švyturėliais ant stogo.

Tamsinti stiklai neleidžia įžiūrėti, kas jų viduje. Tačiau iškart atsidaro priekinės durelės, o pro jas akimirksniu grakščiai ir greitai išlipęs asmens sargybinis atidaro galines limuzino dureles. Tuo pat metu iš gale sustojusio visureigio skubiai išlipa jo kolegos. Dar akimirka, ir ant šaligatvio stojasi prezidentas. Iki žengiant pirmuosius žingsnius jis jau buvo nepastebimai iš visų pusių apsuptas asmens sargybinių.

Viešai matomi valstybės vadovų asmens sargybiniai tėra tik nedidelė detalė jų apsaugoje. Tai vadinamasis „pirmas žiedas“ – arčiausiai saugomo asmens esanti apsauga.

Keturi žiedai

Toks epizodas yra tik maža dalis Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) atliekamo darbo. Viešai matomi valstybės vadovų asmens sargybiniai tėra tik nedidelė detalė, kalbant apie jų apsaugą. Tai vadinamasis pirmas žiedas – arčiausiai saugomo asmens esanti apsauga. Ji – tartum gyvas skydas. Šių apsaugininkų darbas – fiziškai apsaugoti savo „klientą“. Komanda kilus pavojui savo kūnais uždengtų saugomą asmenį ir evakuotų jį į saugią zoną.

Antrą žiedą įprastai sudaro gretimose patalpose esantys pareigūnai, kurių darbas – saugoti išėjimus ir užtikrinti, kad joks pašalinis žmogus nepatektų į patalpą su saugomu asmeniu. Iškilus pavojui jie saugotų atsitraukimo kelius, kuriais būtų evakuojamas prezidentas ar kitas svarbus asmuo.

Trečias žiedas sudaromas iš civiline apranga vilkinčių ir iš minios neišsiskiriančių pareigūnų. Neatkreipdami dėmesio į save jie stebi aplinką bei ieško neįprastai besielgiančių ir galinčių kelti pavojų žmonių. Prireikus gali įtartinus asmenis sekti, perspėti pagrindinę komandą arba tiesiog tyliai juos išsivesti.

Ketvirtąjį – tolimiausiąjį – žiedą gali sudaryti „Aro“ kontrsnaiperiai, policijos ir kitų tarnybų pareigūnai, kurie užtikrina daug didesnės teritorijos apsaugą.

Norintys patekti į Vadovybės apsaugos tarnybą turi būti nepriekaištingos reputacijos. Kelią tam užkirsti gali net neseni administracinės teisės pažeidimai.

Apsaugos žiedų išsidėstymas, jų struktūra ir apsaugos komandos dydis gali kisti priklausomai nuo grėsmės lygio, vietos, kurioje vyksta susitikimas ar renginys, bei kitų aplinkybių. Kuo didesnė grėsmė arba svarbesnis saugomas asmuo, tuo daugiau veikia apsaugos priemonių ir dirba daugiau įvairių tarnybų pareigūnų.

Kaip tampama asmens sargybiniu

Nepriklausomybės pradžioje užtekdavo būti patriotiškam ir sportiškam. Tai buvo beveik visi reikalavimai norint tapti aukščiausių šalies vadovų asmens sargybiniu. Na, ir, žinoma, reikėdavo ten dirbančiųjų rekomendacijų.

Dabartinis kelias norint tapti valstybės vadovų asmens sargybiniu yra daug ilgesnis ir sudėtingesnis – tenka įveikti keletą etapų. Pirmiausia turi būti pateikiami dokumentai tarnybai atlikti, patikrinama sveikata ir išlaikomas fizinio pasirengimo testas.

Fizinio pasirengimo testą sudaro šešios užduotys – aiškinamasi, ar tinkami koordinaciniai gebėjimai, ištvermė, greitis ir jėga. Šios savybės tikrinamos bėgant šaudykle ir 60 m, keliant kojas prie skersinio darant prisitraukimus ir atsispaudimus bei bėgant 3 km. Užduotys ir jų atlikimo laikas gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo kandidato amžiaus ir lyties.

Patenka 1 iš 4

Fizinis pasirengimas tėra tik dalis „bilieto“ į šią tarnybą. Jeigu kandidatas tinkamai fiziškai pasiruošęs, toliau yra tikrinama jo praeitis. Norintys patekti į Vadovybės apsaugos tarnybą turi būti nepriekaištingos reputacijos. Kelią tam užkirsti gali net neseni administracinės teisės pažeidimai. Pvz., jeigu kandidatą policija sustabdė neblaivų vairuojantį automobilį, greičiausiai jam nebus toliau leista tęsti atrankos. Taip pat durys užtrenkiamos, jeigu norintysis dirbti tarnyboje yra ar buvo teistas, priklausomas nuo narkotinių arba kitų psichotropinių medžiagų, alkoholio ar azartinių lošimų.

Kita standartinė procedūra – psichologinė patikra. Jos metu atliekami įvairūs testai siekiant nustatyti asmens būdo bruožus ir charakterio ypatybes. Vėliau tarnybos psichologas asmeniškai kalbasi su kandidatu ir pateikia savo išvadas.

Pastabumo ir reakcijos lavinimo žaidimas

Į saugomą asmenį pasikėsino užpuolikai. Pasistenkite kuo greičiau neutralizuoti grėsmes ir nesužeisti civilių.

Dar vienas atrankos etapas – tikrinimas poligrafu, kitaip tariant, melo detektoriumi.

Galutinį etapą pasiekia maždaug vienas iš keturių kandidatų, pateikusių prašymą. Prasidėjus mokymo procesui jų gali likti dar mažiau.

Būsimi pareigūnai mokomi – ginklo panaudojimo, kovinės savigynos, psichologijos, pirmosios pagalbos teikimo, protokolo ir etiketo, asmenų, automobilių bei dokumentų patikros ir kt.

Mokoma ir kovos, ir etiketo, ir medicinos

Atrinktiems kandidatams yra nustatomas iki šešių mėnesių trunkantis bandomasis laikotarpis, kurio metu jie turi baigti įvadinius mokymus. Šis mokymosi etapas trunka 6 savaites ir yra privalomas visiems be išimties naujokams, nesvarbu, jis naujokas tarp pareigūnų ar turėjęs didelę patirtį kitose tarnybose.

Mokymų metu gilinamos žinios įvairiose srityse – ginklo panaudojimo, kovinės savigynos, psichologijos, pirmosios pagalbos teikimo, protokolo ir etiketo, asmenų, automobilių bei dokumentų patikros ir kt. Pasibaigus mokymams ir bandomajam laikotarpiui pareigūnas tampa visaverčiu vienos iš VAT saugomų objektų apsaugos komandų nariu.

Aukščiausių šalies vadovų asmens sargybiniais gali pretenduoti tapti tik VAT pareigūnai. Kandidatams keliami aukščiausi reikalavimai – nuo sveikatos, fizinio, kovinio ir šaudymo pasirengimo iki fobijų patikros. Atitikus reikalavimus pareigūnai siunčiami į trijų mėnesių trukmės asmens apsaugos kursus.

Per šiuos mokymus kursų dalyviai supažindinami su artimos apsaugos organizavimo principais, vidaus saugumui kylančiomis grėsmėmis, įgauna išankstinės apsaugos organizavimo įgūdžių, gilina žinias vykdant sprogmenų ir įtartinų daiktų paiešką bei teikiant pirmąją pagalbą, gerina vairavimo, šaudybos ir fizinės prievartos veiksmų panaudojimo praktinius įgūdžius. Mokymų metu didžiausias dėmesys skiriamas artimos apsaugos taktikai. Tik sėkmingai baigęs šiuos mokymus pareigūnas gali pretenduoti tapti asmens sargybiniu.

Apsauga prasideda nuo planavimo

Svarbių asmenų apsauga prasideda nuo planavimo. Tai vienas iš svarbiausių visos apsaugos elementų. Tinkamas maršrutas, įvertintos grėsmės ir jų sustabdymas, apsaugos priemonių parinkimas ir visų galimybių „kas, jeigu...“ išnagrinėjimas yra sėkmingo darbo stuburas.

Planuotojais dirba didelę patirtį turintys pareigūnai, kurie iki šiol dirbo artimos, išankstinės ar kitos apsaugos komandose. Jų patirtis leidžia numatyti įvairias rizikas, pavojus ir kitus niuansus. Tai detalės, kurių neišmokstama skaitant jokias knygas.

Kuo svarbesnis asmuo arba kuo didesnis pavojus jam gresia, tuo anksčiau prasideda apsaugos planavimas. Štai, pavyzdžiui, popiežiaus vizitui Vadovybės apsaugos tarnyba pradėjo ruoštis daugiau kaip prieš pusę metų iki paties vizito pradžios.

Tokios šalys kaip JAV, Kinija, Izraelis, Vokietija ir kai kurios kt. skiria ypatingą dėmesį savo vadovų apsaugai. Jos iš anksto atsiunčia savo apsaugos planavimo komandas, kurios dirba kartu su lietuviais.

Kuo svarbesnis asmuo arba kuo didesnis pavojus jam gresia – tuo anksčiau prasideda apsaugos planavimas. Štai pavyzdžiui, popiežiaus vizitui Vadovybės apsaugos tarnyba pradėjo ruoštis daugiau kaip prieš pusę metų iki pačio vizito pradžios.

Patikrina net ir gaisrines kopėčias

Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams iš anksto perduodama būsima vizito programa. Gavę pradinę informaciją, planuotojai pradeda rinkti duomenis, reikalingus užtikrinti saugų vizitą. VAT kriminalinės žvalgybos pareigūnai pateikia informaciją apie galimas grėsmes ir rizikas teritorijoje, kurioje lankysis jų saugomas asmuo.

Rizikos veiksniai yra ne tik pasikėsinimas į gyvybę. Prieš saugomą asmenį gali būti surengtos provokacijos siekiant jį pažeminti, išpuoliai apmėtant kiaušiniais, kelio blokavimai, protesto akcijos ir kt.

Vietos, kuriomis važiuos ir kur lankysis saugomas asmuo, patikrinamos gyvai. Patyrę pareigūnai dėmesį atkreipia į visas į smulkmenas. Pavyzdžiui, kokio pločio kelias, ar jį lengva užblokuoti, ar jame pavyktų apsisukti limuzinui, kokia tilto, per kurį teks važiuoti, keliamoji galia ir t.t.

Patalpose taip pat įvertinamos įvairios detalės: į kurią pusę atidaromos durys, kur yra gaisrinės kopėčios, kur atjungiamos dujos, ar iki pastato gali privažiuoti gelbėjimo tarnybos. Patikrinama, kaip veikia vėdinimo sistema, kur išjungiama elektra, kokie galimi evakavimosi keliai ir kt.

Dideliuose renginiuose planuotojams tenka papildomų iššūkių. Jiems reikia parengti leidimų sistemą – kur ir kokie žmonės gali patekti su skirtingais leidimais. Kaip užtikrinti didelių srautų judėjimą, kaip juos išskaidyti ir ką daryti, jeigu įvyktų incidentas, o žmonės pradėtų paniškai bėgti.

Planuotojai taip pat susisiekia su artimiausia ligonine, joje būna paruošiama viskas, ko reiktų, jeigu saugomam asmeniui būtų reikalinga pagalba. Įstaigoje numatomas asmuo, atsakingas už sužeisto ar negaluojančio vadovo priėmimą, jis pasitiktų ir jo apsaugos komandą.

Atvykstant ypač svarbiems asmenims, pvz., JAV prezidentui, gali būti netgi paruošta atskira palata su reikiama įranga ir kraujo atsargomis. O pats pasiruošimas vizitui pradėtas prieš metus ar dar daugiau. Per tą laiką gali būti įsigyjama reikalinga įranga ir būtinos priemonės.

Viskam pasiruošę / 1 dalis