• LT
 • EN
 • RU

PASLAUGŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

Atnaujinta 2021 02 01

Šios Paslaugų naudojimo sąlygos (toliau – „Sąlygos“) yra taikomos, kai jūs: (i) lankotės ir naudojatės mūsų tinklapiu www.delfi.lt (toliau – „Tinklapis“); (ii) naudojatės „Delfi“ mobiliąja aplikacija, kurią galite parsisiųsti https://apps.apple.com/lt/app/www-delfi-lt/id408257624, https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.delfi&hl=lt (toliau – „Mobilioji aplikacija“); (iii) užregistruojate savo paskyrą Tinklapyje ar Mobiliojoje aplikacijoje; (iv) prenumeruojate „Delfi Plius“ turinio paslaugą; (v) užsisakote kitas mokamas turinio paslaugas per savo paskyrą Tinklapyje ar Mobiliojoje aplikacijoje (toliau visos kartu – „Paslaugos“).

Šios Sąlygos yra laikomos sutartimi, kuri yra sudaroma tarp jūsų ir DELFI, UAB, juridinio asmens kodas 125483974, adresas Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „mes“, „mūsų“) ir kuri yra tiek jums, tiek mums privaloma.

Prieš pradėdami naudotis mūsų Paslaugomis, visų pirma, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas. Jūsų naudojimasis mūsų Paslaugomis patvirtina, jog jūs perskaitėte Sąlygas bei su jomis sutinkate. Jeigu jūs su šiomis Sąlygomis nesutinkate, nepradėkite/nustokite naudotis mūsų Paslaugomis. Užsiprenumeruodami „Delfi Plius“ turinio paslaugą, jūs turėsite paspausti mygtuką „Sutinku su Naudojimo sąlygomis“.

Naudodamiesi mūsų Paslaugomis, Jūs pripažįstate, kad perskaitėte ir susipažinote su mūsų Privatumo politika, kuri pateikiama https://www.delfi.lt/apie/?page=privatumas.

 1. Įstatymų laikymasis
  1. Jūs sutinkate, kad naudodamiesi mūsų Paslaugomis, nenaudosite Paslaugų jokiam tikslui, kuris yra neteisėtas ar draudžiamas šiose Sąlygose, ir kad laikysitės šių Sąlygų ir visų galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų. Paslaugų turinys yra išimtinai informacinio pobūdžio ir gali būti naudojamas tik asmeniniais, laisvalaikio bei informaciniais tikslais.
 2. Vartotojo paskyra
  1. Užsiprenumeruoti „Delfi Plius“ turinio paslaugą, užsisakyti kitas mokamas paslaugas („Delfi be reklamos“, spektaklių peržiūra ir kt.) ir naudotis kai kuriomis Tinklapio skiltimis gali tik registruoti Tinklapio vartotojai.
  2. Jūs patvirtinate, kad visa informacija, jūsų pateikiama registracijos metu, yra teisinga ir įsipareigojate nedelsiant ją pakeisti, jeigu nurodyta informacija neteisinga arba pasikeitė.
  3. Jūs neturite teisės dalytis ir/ar perduoti savo paskyros prisijungimo vardo ir/ar slaptažodžio ir/ar kitos prieigos informacijos prie jūsų paskyros su jokiu kitu asmeniu. Tik jūs atsakote už savo paskyros naudojimą ir slaptažodžio bei kitos prieigos informacijos konfidencialumą.
  4. Jūs būsite atsakingas už visą vartotojo paskyros naudojimą ir veiklą, įskaitant bet kurios trečiosios šalies, kuriai jūs suteikėte teisę naudoti jūsų prisijungimo duomenis, ir už visus mokesčius už bet kokias paslaugas, kurias įsigis tie tretieji asmenys naudodamiesi jūsų paskyra.
  5. Jūs suprantate ir sutinkate, kad neturite nuosavybės teisių į savo paskyrą. Mes galime bet kada ir be išankstinio perspėjimo atšaukti, ištrinti ar užblokuoti jūsų paskyrą ir ištrinti visą su jūsų paskyra susietą pateiktą turinį, jei mes manome, kad jūs pažeidėte šias Sąlygas, Lietuvos Respublikos ar kitus taikytinus teisės aktus.
  6. Jūs turite teisę ištrinti savo paskyrą naudodamiesi Tinklapiu arba Mobiliąja aplikacija. Jūs tai galite padaryti bet kuriuo metu savo paskyroje paspaudus mygtuką „Ištrinti paskyrą“ bei patvirtinus šį žingsnį elektroniniame laiške paspaudžiant ant paskyros ištrynimo nuorodos.
 3. Intelektinės nuosavybės teisės
  1. Paslaugų turinys, įskaitant visus tekstus, grafiką, nuotraukas, muziką, bet kokią filmuotą ar vaizdinę medžiagą/įrašus, jūsų skaitmeniniu būdu atsisiųstus failus naudojantis mūsų Paslaugomis, prekių ženklus, logotipus kitokius vaizdinius žymenis, iliustracijas, kompiuterines programas ir/ar visų nurodytų objektų atskiras dalis, domenus bei kitus verslo identifikatorius (toliau – „Turinys“), yra mūsų arba jų licencijos davėjų intelektinė nuosavybė, kuri yra saugoma autorines ir intelektinės nuosavybės teises reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais.
  2. Jūs sutinkate, kad naudodamiesi Paslaugomis, jūs neįgyjate jokių teisių į mūsų Turinį ir juo galite naudotis tik laikydamiesi šių Sąlygų.
  3. Jūs neturite teisės naudoti Turinio, įskaitant, bet neapsiribojant, jo publikuoti, parduoti, nuomoti, kopijuoti, demonstruoti, modifikuoti, adaptuoti, atkurti bei naudoti bet kokiu kitu būdu išskyrus naudojimą išimtinai tik savo asmeniniais ir informaciniais tikslais.
 4. Trečiųjų šalių turinys
  1. Tinklapyje ar Mobilioj aplikacijoj gali būti hipersaitų į kitus tinklapius, turinį, kuriuos valdo kiti asmenys t. y. ne mes. Jūs suprantate ir sutinkate, kad mes neprisiimsime jokios atsakomybės dėl trečiųjų asmenų turinio. Hipersaitas iš mūsų Tinklapio ar Mobilios aplikacijos į trečiosios šalies turinį nereiškia, kad mes pritariame tokiam trečiosios šalies turiniui. Tik jūs esate atsakingas už tai, kaip naudojate trečiųjų šalių turinį ir tai darote savo pačių rizika. Trečiųjų šalių tinklapiuose gali būti informacijos, su kuria mes nesutinkame. Tokie trečiųjų asmenų tinklapiai turi savo naudojimo sąlygas, kurios taikomos, kai jūs naudojatės tais tinklapiais.
  2. Mes neteikiame jokių garantijų ar pareiškimų dėl trečiosios šalies turinio (įskaitant, bet neapsiribojant, negarantuojame, kad tas turinys bus tikslus, neatsakome už trečiųjų šalių turinyje pateikiamų produktų ar paslaugų kokybę). Jūs suprantate, kad už visą informaciją, kurią galite pasiekti per hipersaitus į kitus tinklapius, atsako tik tie, kas pateikė tą turinį.
 5. Jūsų turinys
  1. Naudodamiesi mūsų teikiamomis Paslaugomis Jūs galite pateikti savo komentarus, dalyvauti forumuose, diskusijose su kitais Paslaugų naudotojais. Jūsų pateikiamą turinį gali sudaryti žodžiai, tekstai, paveikslėliai, emocijų veidukai.
  2. Jūs suprantate ir pripažįstate, kad esate atsakingas už savo pateiktą turinį naudodamiesi Paslaugomis, ir įsipareigojate nepateikti turinio, kuris yra neteisėtas, klaidinantis, kenkėjiškas, grasinantis, prieštaraujantis viešajai moralei, įžeidžiantis, šmeižiantis, kitaip žeminantis asmenų garbę ir orumą, pažeidžiantis autorių teises, teises į pramoninę ar intelektinę nuosavybę, propaguojantis smurtą ar etninę, rasinę, religinę, socialinę, lyčių neapykantą ar diskriminaciją, kuriuo platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija ir kita nelegali veikla, kitaip prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės ir tarptautiniams teisės aktams.
  3. Jūs sutinkate, kad neskelbsite jokio turinio, kuris pateiktų bet kokią verslo informaciją, įskaitant bet neapsiribojant, reklamuotų prekes ir/ar paslaugas, siūlytų pirkti prekes ir/ar paslaugas, o taip pat nepateiksite jokių nuorodų nukreipiančių į kitus tinklapius ar kitas vietas, kuriose būtų pateikiama platesnė informacija apie prekes ir/ar paslaugas.
  4. Jūs esate laikomas savininku visos informacijos bei turinio, kuriuos pateikiate naudodamiesi mūsų Paslaugomis, ir jūs suteikiate mums neišimtinę licenciją: perduodamą, sublicencijuojamą teisę naudoti, kopijuoti, modifikuoti, platinti, viešinti, apdoroti informaciją bei turinį (išskyrus tuos duomenis, kurių naudojimą bei perdavimą riboja taikomi teisės aktai), kuriuos pateikiate naudodamiesi mūsų Paslaugomis, viso pasaulio mastu, be jokio papildomo sutikimo, pranešimo ir/ar kompensacijos jums arba kitiems.
  5. Jūs galite nutraukti šią licenciją konkrečiam turiniui tiesiog jį ištrindami arba ištrindami savo paskyrą, išskyrus atvejus, kai:
   1. tokiu informacijos mastu, kuriuo jau pasidalinote su kitais naudodamiesi mūsų Paslaugomis, ir kažkas nukopijavo, dar kartą pasidalino ta informacija arba ją išsisaugojo; ir
   2. tokiam protingam laikotarpiui, kurio reikia pašalinti informaciją iš atsarginių ar kitų sistemų. Informacija, turinys, kuriuos pateikiate ir kuriuos mes privalome saugoti pagal taikomų teisės aktų reikalavimus, nebus panaikinamas.
  6. Mes nenaudosime jūsų turinio reklamose be jūsų atskiro sutikimo (įskaitant remiamą turinį).
  7. Mes turime teisę be jokio papildomo užmokesčio jums arba kitiems teikti reklamas šalia jūsų pateikiamo turinio ar informacijos.
  8. Mes galime redaguoti arba atlikti formato pakeitimus jūsų turiniui (atlikti vertimus, modifikuoti, pakeisti dokumento dydį, išdėstymą, dokumento tipą arba pašalinti metaduomenis), mes nekeisime jūsų pateikiamos informacijos prasmės.
  9. Jūs sutinkate pateikti tik tokį turinį bei informaciją, kurie nepažeidžia teisės aktų ar bet kokių kitų teisių, įskaitant autorių, intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių, teisių į atvaizdą ir privatų gyvenimą. Jūs esate atsakingas už bet kokius trečiųjų asmenų teisių pažeidimus, kurie susiję su jūsų pateiktu turiniu. Mes galime būti įpareigoti pašalinti tam tikrą informaciją arba turinį remiantis taikomais teisės aktais.
  10. Mūsų teikiamų Paslaugų pobūdis yra interaktyvus ir viešas. Skelbdami savo komentarus ir dalyvaudami diskusijose, jūs suprantate ir pripažįstate, kad bet kokia informacija, idėjos ar kita komunikacija, kurią perduodate tokiu būdu ir dėl bet kokios priežasties, bus viešai matoma ir nebus laikoma konfidencialia.
 6. Draudžiamas elgesys
  1. Jūs neturite teisės naudoti arba bandyti naudoti Paslaugas ir imtis tokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti mums ar bet kokiai trečiajai šaliai, pakenkti Paslaugų veikimui, ar naudoti Paslaugas tokiu būdu, kuris prieštarautų įstatymams, įskaitant, bet neapsiribojant įsipareigojate:
   1. neskelbti jokios programinės įrangos, dokumentų ar nuorodų į kitus tinklapius ir neskelbti turinio, kuriame yra virusų, sugadintų failų ar kitos panašios programinės įrangos ar programų, galinčių turėti neigiamos įtakos mūsų Paslaugų veikimui arba jų funkcionalumui;
   2. užsiimti draudžiamu masiniu informacijos ištraukimu, pasitelkiant įvairias automatizuotas priemones ir metodus, tokiu būdu rinkti asmeninę informaciją ar naudoti bet kokias draudžiamas priemones informacijos kaupimui;
   3. naudoti Paslaugų turinį bet kokiu būdu, kuris pažeidžia mūsų, kitų naudotojų ar trečiųjų šalių teises, įskaitant autorių teises ir bet kokias kitas intelektinės nuosavybės teises;
   4. naudoti Paslaugas ar jų dalis, kai neturite tam teisės, arba veikiate tokiu būdu, kad apeitumėte bet kokius apribojimus, nustatytus jums Paslaugų naudojimui ar prieigai prie Paslaugų;
   5. kopijuoti, atgaminti, platinti, skelbti, įvesti į duomenų bazę, rodyti, atlikti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, perduoti ar bet kokiu būdu panaudoti bet kurią Paslaugų dalį, išskyrus turinį, kurį paskelbėte naudodami Paslaugas, išskyrus atvejus, kai esate gavę aiškų rašytinį sutikimą;
   6. platinti bet kurią Paslaugų dalį bet kuriame tinkle, įskaitant vietinį tinklą, bei parduoti, nesiūlyti jos parduoti. Šie duomenys negali būti naudojami kuriant bet kokią duomenų bazę;
   7. imtis bet kokių veiksmų, dėl kurių mūsų tinklui ar infrastruktūrai tenka nepagrįstai ar neproporcingai didelė apkrova;
   8. naudotis bet kokiu prietaisu, programine įranga ar įprasta programa, kurie trikdytų ar siektų trikdyti tinkamą Paslaugų veikimą ar bet kokią Paslaugų funkciją;
   9. bandyti iššifruoti, išskaidyti, išardyti ar pakeisti programinę įrangą, kurios pagrindu ar iš dalies veikia Paslaugų teikimas;
   10. elgtis tokiu būdų, kuris apriboja ar trukdo kitiems naudotojams naudotis Paslaugomis;
   11. imtis tokių veiksmų, kurie pažeidžia ar siekia pažeisti mūsų sistemos ar tinklo saugumą.
  2. Tik jūs esate atsakingas už draudžiamų veiksmų atlikimą bei įsipareigojate atlyginti mūsų ir/ar trečiųjų asmenų nuostolius, patirtus dėl tokių veiksmų atlikimo.
 7. Atsakomybės ribojimas
  1. Remiantis šiomis Sąlygomis bei apimtimi leidžiama teisės aktų, mes galime būti atsakingi tik dėl tiesioginių nuostolių, kurie faktiškai buvo jūsų patirti dėl netinkamo mūsų pareigų vykdymo teikiant Paslaugas.
  2. Teisės aktų leidžiama apimtimi, mes nesame atsakingi jums ar kitiems asmenims už netiesioginius nuostolius ar bet kokį duomenų, galimybių, reputacijos, pelno arba pajamų praradimą, susijusį su Paslaugų naudojimu.
  3. Mes negarantuojame, kad Paslaugos atitiks jūsų reikalavimus; kad Paslaugų teikimas bus nepertraukiamas, vykdomas laiku, saugus ar be klaidų; kad informacija, pateikiama kitų vartotojų naudojantis mūsų Paslaugomis, yra tiksli, patikima ir teisinga; kad bet kokios Paslaugų teikimo sistemos klaidos ar defektai bus pašalinti; kad Paslaugos bus prieinamos bet kuriuo metu ir bet kurioje teritorijoje; kad Paslaugos neturi ar negali turėti virusų ar kitų žalingų komponentų. Jūs esate pilnai atsakingi bei prisiimate riziką dėl nuostolių, kurie gali kilti dėl duomenų parsisiuntimo ir/ar jų naudojimo, informacijos, turinio ar kitos medžiagos, kuri yra gaunama naudojantis Paslaugomis.
 8. Sąlygų pakeitimas
  1. Šios Sąlygos gali būti keičiamos dėl objektyvių priežasčių mums apie tai pranešus Tinklapyje ir/ar Mobilioj aplikacijoj prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Naujos Sąlygos įsigalioja po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo pranešimo Tinklapyje ir/ar Mobilioj aplikacijoj pateikimo. Jeigu Jūs nesutinkate su naujomis Sąlygomis tiesiog daugiau nesinaudokite Tinklapiu ir/ar Mobilia aplikacija.
  2. Aktualią ir galiojančią Sąlygų versiją visada galite rasti Tinklapyje bei Mobilioj aplikacijoj paspaudus mygtuką „Naudojimo sąlygos“, kuris yra https://www.delfi.lt/apie/?page=taisykles.
 9. Mokamos turinio paslaugos
  1. Mes teikiame mokamas turinio paslaugas: „Delfi Plius“, „Delfi be reklamos“, spektaklių peržiūra ir kt. (toliau visos kartu vadinamos „Mokamos turinio paslaugos“).
  2. „Delfi Plius“ turinys – tai Bendrovės teikiama mokama turinio prenumerata, kuri gali būti užprenumeruojama per Tinklapį ar Mobiliąją aplikaciją. Užsiprenumeravus „Delfi Plius“ jums bus suteikiama prieiga prie įvairaus turinio, kuris gali būti nepublikuojamas jokiose kitose platformose/tinklapiuose ir kuris pateikiamas be reklamos.
  3. „Delfi be reklamos“ – tai Bendrovės teikiama mokama paslauga, kurią užsisakius visas Tinklapio ar Mobilios aplikacijos turinys yra pateikiamas be reklamos. Ši paslauga yra teikiama prenumeratos pagrindu.
  4. Spektaklių peržiūra – Bendrovė teikia spektaklių peržiūros paslaugą, kurią galite nusipirkti prisijungę prie vartotojo paskyros.
  5. Norėdami įsigyti/užsiprenumeruoti Mokamas turinio paslaugas ir jomis naudotis jūs privalote turėti interneto ryšį, susikurti savo asmeninę paskyrą Tinklapyje ar Mobilioj aplikacijoj ir apmokėti už paslaugą/paslaugas.

   „Delfi Plius“ turinio ir „Delfi be reklamos“ prenumerata yra tęstinė – yra užsakomas konkretus prenumeratos galiojimo periodas. Prenumerata atnaujinama automatiškai, tam pačiam periodui, kuris buvo užsakytas, iki kol neatšauksite savo prenumeratos.

  6. Prenumeratos galiojimas: „Delfi Plius“ turinio ir (arba) „Delfi be reklamos“ prenumerata užsakoma ne trumpesniam kaip vieno mėnesio (30 dienų) laikotarpiui. 

                  Laikoma, kad prenumeratos mėnuo yra 30 kalendorinių dienų, o 12 mėnesių – 360 kalendorinių dienų.

                  Prenumerata galioja vienam jos naudotojui, jis gali jungtis iš trijų skirtingų įrenginių ar naršyklių.

  7. Prenumeratos kaina: „Delfi Plius“ turinio ir (ar) „Delfi be reklamos“ prenumeratos užsakymo metu prenumeratos kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančius „Delfi Plius“ ir „Delfi be reklamos“ turinio prenumeratos įkainius, kurie pateikiami https://www.delfi.lt/plius/landing/ bei jūsų asmeninėje paskyroje Tinklapyje.

                  Prenumeratos kaina galioja visą prenumeratos laikotarpį, už kurį jūs sumokate avansu.

   Apie numatomą kainų pasikeitimą mes jus informuojame el. paštu prieš 14 kalendorinių dienų . Per nurodytą laiką jūs turite teisę atšaukti automatinį prenumeratos pratęsimą ir pinigų nuskaitymą. Tuo atveju, jeigu neatšauksite automatinio prenumeratos pratęsimo, po 14 kalendorinių dienų mes pradėsime taikyti naujas prenumeratos kainas naujam prenumeratos laikotarpiui.

  8. Prenumeratos nutraukimas ir pinigų grąžinimas: Jūs bet kada galite atsisakyti „Delfi Plius“ ir (arba) „Delfi be reklamos“ prenumeratos el. paštu prenumerata@delfi.lt ar telefonu +370 624 97793

   Išjungus automatinį prenumeratos pratęsimą, „Delfi Plius“ ir „Delfi be reklamos“ paslaugomis galėsite naudotis tol, kol baigsis einamasis mėnesis ar metai už kurį jau sumokėjote.

   Išjungus automatinį prenumeratos pratęsimą, „Delfi Plius“ ir „Delfi be reklamos“ paslaugomis galėsite naudotis tol, kol baigsis einamasis mėnesis ar metai už kurį jau sumokėjote.

   Grąžinsime jums jūsų sumokėtus pinigus už neišnaudotą bet jau apmokėtą prenumeratos periodą proporcingai likusiam laikui, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, po to, kai gautas pranešimas.

   Pinigai grąžinami į banko ar telefono sąskaitą iš kurios mokėjote už prenumeratą per 7 kalendorines dienas nuo prenumeratos nutraukimo dienos.

   Pinigai negrąžinami už apmokėtą ir praėjusį prenumeratos periodą, dėl to, kad jūs „Delfi Plius” turiniu ir (arba) „Delfi be reklamos“, nesinaudojote, mažai naudojotės, jis jums nepatiko ar kitų subjektyvių priežasčių.

   Specialios rinkodaros akcijos kainos galioja tik užsisakius „Delfi Plius” turinį ir (arba) „Delfi be reklamos“ visam akcijos informaciniame pranešime nurodytam laikotarpiui. Atšaukus prenumeratą anksčiau akcijos sąlygose nurodyto laiko, turėsite sumokėti skirtumą tarp reguliarios kainos ir akcijos metu taikytos kainos už visą akcijos laikotarpį ir šis kainų skirtumas bus laikomas mūsų protingomis išlaidomis.

  9. Apmokėjimas: už „Delfi Plius“ arba „Delfi be reklamos“ paslaugą galite apmokėti banko kortele ar kitais atsiskaitymo metu nurodytais būdais.

   Likus mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki prenumeratos pabaigos, prenumeratos suma nuskaitoma automatiškai, tol kol jūs bent prieš 5 kalendorines dienas iki prenumeratos pabaigos neatšaukiate automatinio prenumeratos pratęsimo el. paštu prenumerata@delfi.lt ar telefonu +370 624 97793. Jei nepavyksta nuskaityti kainos nustatytu metu, bus bandoma ją nuskaityti vėliau, tačiau nepavykęs nuskaitymas ar susidaręs įsiskolinimas savaime nereikš sutarties atsisakymo ar nutraukimo, kol nebus aiškiai pranešta apie tai 9.6 ar 10.1 punktuose nustatyta tvarka.

 10. Baigiamosios nuostatos
  1. Šioms Sąlygoms bei Paslaugų teikimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie ginčai/nesutarimai, kylantys dėl šių Sąlygų ir/arba mūsų teikiamų Paslaugų, yra sprendžiami bei perduodami kompetentingiems Lietuvos Respublikos teismams.
  2. Mes galime perleisti visas savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas be jūsų sutikimo tuo atveju, jeigu toks teisių ir pareigų perdavimas nepablogins jūsų padėties pagal šias Sąlygas. Jūs negalite perduoti arba perleisti jokių teisių ir pareigų pagal šias Sąlygas be išankstinio mūsų rašytinio sutikimo ir bet koks neteisėtas tokių teisių ir pareigų perdavimas yra laikomas negaliojančiu.
  3. Jeigu turite mums pretenzijų, išdėstykite ir pateikite jas raštu el. pašto adresu info@delfi.lt. Jūs taip pat turite teisę ginčą spręsti kreipdamasis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT).
  4. Jeigu turite kažkokių klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, prašome, kreipkitės nurodytais mūsų kontaktais info@delfi.lt

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ

Настоящие Условия пользования услугами (далее – «Условия») применяются, если вы: (i) посещаете нашу интернет-страницу www.delfi.lt (далее – «Интернет-страница») и пользуетесь ею; (ii) пользуетесь мобильной аппликацией «Delfi», которую Вы можете установить здесь: https://apps.apple.com/lt/app/www-delfi-lt/id408257624, https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.delfi&hl=lt (далее – «Мобильная аппликация»); (iii) регистрируйте свой профиль на Интернет-странице или в Мобильной аппликации; (iv) оформляйте услугу, связанную с подпиской содержания «Delfi Plius»; (v) заказываете другие платные услуги, связанные с содержанием, через свой профиль на Интернет-странице или в Мобильной аппликации (далее все вместе – «Услуги»).

Настоящие Условия считаются договором, который заключается между Вами и DELFI, ЗАО, код юридического лица 125483974, адрес ул. Гинею, 16, Вильнюс, Литовская Республика (далее – «мы», «наш», «наша», «наше», «наши»), и который является обязательным как для вас, так и для нас.

Перед началом пользования нашими Услугами, прежде всего, внимательно прочтите настоящие Условия. Ваше использование наших Услуг подтверждает, что вы прочли Условия и согласны с ними. Если вы не согласны с настоящими условиями, не начинайте / прекратите пользоваться нашими Услугами. Подписываясь на услугу содержания «Delfi Plius», вы должны будете нажать на кнопку «Согласен (-сна) с Условиями пользованиями».

В рамках пользования нашими Услугами, Вы признаете, что прочитали и ознакомились с нашей Политикой конфиденциальности, которая представлена здесь: https://www.delfi.lt/apie/?page=privatumas.

 1. Соблюдение законодательства
  1. Вы согласны с тем, что во время пользования нашими Услугами, Вы не будете использовать услуги с целью, являющейся незаконной или находящейся под запретом в рамках настоящих Условий, и что Вы будете соблюдать настоящие Условия и все действующие законы Литовской Республики. Содержание условий носит исключительно информационный характер и может использоваться только в личных, информационных целях и целях досуга.
 2. Профиль потребителя
  1. Оформить подписку на услугу содержания «Delfi Plius», заказать остальные платные услуги («Delfi без рекламы», просмотр спектаклей и проч.) и пользоваться некоторыми разделами Интернет-страницы могут только регистрированные пользователи Интернет-страницы.
  2. Вы подтверждаете, что вся информация, предоставляемая вами во время регистрации, является верной и обязуетесь немедленно внести в нее изменения, если указанная информация является неверной или изменилась.
  3. Вы не имеете права делиться и / или передавать имя и / или пароль присоединения к своему профилю и / или иную информацию доступа к вашему профилю с каким бы то ни было лицом. Только вы несете ответственность за использование своего профиля, а также конфиденциальность пароля и прочей информации доступа.
  4. Вы будете нести ответственность за все использование профиля потребителя и его деятельность, включая любую третью сторону, которой вы предоставили право использовать ваши данные присоединения, и за все платежи за любые услуги, которые приобретут указанные третьи лица во время использования вашего профиля.
  5. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что не обладаете правом собственности на свой профиль. Мы можем в любой момент и без предварительного согласия отозвать, удалить или заблокировать ваш профиль и удалить все предоставленное содержание, связанное с вашим профилем, если мы посчитаем, что вы нарушили настоящие Условия, законодательство или иные применяемые правовые акты Литовской Республики.
  6. Вы обладаете правом на удаление своего профиля в рамках использования Интернет-страницы или Мобильной аппликации. Вы можете сделать это в любое время.
 3. Права на интеллектуальную собственность
  1. Содержание услуг, включая все тексты, графику, фотографии, музыку, любую отснятый или видеоматериал / записи, ваши файлы, высланные цифровым способом во время пользования нашими услугами, товарные знаки, логотипы, прочие изобразительные отличительные знаки, иллюстрации, компьютерные программы и / или отдельные части всех указанных объектов, домены и прочие деловые идентификаторы (далее – «Содержание»), является нашей интеллектуальной собственностью или интеллектуальной собственностью лиц, предоставляющих лицензию на него, которая находится под защитой правовых актов Литовской Республики и международных правовых актов, регламентирующих авторские права и права интеллектуальной собственности.
  2. Вы соглашаетесь с тем, что во время использования Услуг, вы не приобретаете никаких прав на наше Содержание и можете использовать его только в соответствии с соблюдением настоящих Условий.
  3. Вы не обладаете правом на использование Содержания, включая, но не ограничиваясь, его публикацию, продажу, аренду, копирование, отображение, изменение, адаптацию, воспроизведение и использование любым другим способом, кроме использования исключительно в ваших личных и информационных целях.
 4. Содержание третьих сторон
  1. Интернет-страница или Мобильная аппликация могут содержать гиперссылки на другие интернет-страницы, содержание, которым управляют другие лица, т.е. не мы. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за содержание третьих лиц. Гиперссылка с нашей Интернет-страницы или Мобильной аппликации на содержание третьей стороны не означает, что мы одобряем подобное содержание третье стороны. Вы несете единоличную ответственность за использование содержания третьей стороны и делаете это на свой риск. Интернет-страницы третьих сторон могут содержать информацию, с которой мы не согласны. Такие интернет-страницы третьих сторон обладают своими собственными условиями использования, которые применяются, когда вы пользуетесь указанными интернет-страницами.
  2. Мы не предоставляем никаких гарантий или заявлений в отношении содержания третьих сторон (включая, но не ограничиваясь, мы не гарантируем того, что подобное содержание будет точным, не несем ответственности за качество продуктов или услуг, представляемых в содержании третьих услуг). Вы понимаете, что вся информация, к которой вы можете получить доступ через гиперссылки на другие интернет-страницы, является исключительной ответственностью тех, кто разместил это содержание.
 5. Ваше содержание
  1. Во время пользования оказываемыми нами Услугами, Вы можете предоставлять свои комментарии, участвовать в форумах, дискуссиях с другими пользователями Услуг. Представляемое Вами содержание могут составлять слова, тексты, картинки, смайлы.
  2. Вы понимаете и признаете, что несете ответственность за содержание, которое вы размещаете в рамках пользования Услугами, а также обязуетесь не размещать содержание, которое является незаконным, вводящим в заблуждение, вредоносным, угрожающим, противоречащим общественной морали, оскорбительным, содержащим клевету, иным образом унижающим честь и достоинство лиц, нарушающим авторские права, права на промышленную или интеллектуальную собственность, пропагандирующим насилие или этническую, расовую, религиозную, социальную, половую ненависть или дискриминацию, через которое распространяется или рекламируется порнография и прочая нелегальная деятельность, иным образом противоречит правовым актам Литовской Республики или международным правовым актам.
  3. Вы соглашаетесь с тем, что не станете публиковать какое-либо содержание, которые предоставляет какую-либо деловую информацию, включая, но не ограничиваясь, рекламирование товаров и / или услуг, предложения о покупке товаров и / или услуг, а также не предоставляет никаких ссылок, направляющих на другие интернет-страницы или другие места, содержащие более объемную информацию о товарах и / или услугах.
  4. Вы являетесь владельцем всей информации и содержания, которые вы предоставляете в рамках пользования нашими Услугами, и вы предоставляете нам неисключительную лицензию на: передаваемое, сублицензируемое право на использование, копирование, модифицирование, распространение, публикацию, обработку информации и содержания (за исключением тех данных, использование и передачу которых ограничивают применяемые правовые акты), которые вы предоставляете во время пользования нашими Услугами, в масштабах всего мира, без какого-либо дополнительного согласия, сообщения и / или компенсации, предназначенной для вас или других.
  5. Вы можете приостановить действие настоящей лицензии для конкретного содержания, просто удалив ее или удалив свой профиль, за исключением случаев, когда:
   1. в таком информационном масштабе, в котором вы уже поделились с другими в рамках пользования нашими Услугами, и кто-то скопировал, еще раз поделился этой информацией или сохранил ее; и
   2. в такой разумный период, в который следует удалить информацию из резервных или других систем. Информация, содержание, которые вы предоставляете и которые мы обязаны хранить в соответствии с требованиями применяемых правовых актов, не будут уничтожены.
  6. Мы не будем использовать ваше содержание в рекламе без вашего отдельного согласия (включая поддерживаемое содержание).
  7. Мы имеем право без какой-либо дополнительной оплаты, предназначенной вам или другим, представлять рекламу рядом с вашим публикуемым содержанием или информацией.
  8. Мы можем редактировать или вносить изменения в формат вашего содержания (выполнять переводы, модифицировать, вносить изменения в размер документа, его изложение, тип документа или устранить его метаданные), мы не станем менять суть предоставляемой вами информации.
  9. Вы соглашаетесь предоставлять только такие содержание и информацию, которые не нарушают какие-либо правовые акты или какие-либо другие права, включая авторские права, права интеллектуальной или промышленной собственности, права на изображение и частную жизнь. Вы несете ответственность за любые нарушения прав третьих лиц, которые связаны с представленным вами содержанием. Нас могут обязать удалить определенную информацию или содержание в соответствии с действующим законодательством.
  10. Предоставляемые нами Услуги обладают интерактивным и общедоступным характером. Размещая свои комментарии и участвуя в дискуссиях, вы понимаете и признаете, что любая информация, идеи или другая коммуникация, которые вы передаете таким образом и по любой причине, будут общедоступными и не будут рассматриваться как конфиденциальные.
 6. Запрещенное поведение
  1. Вы не имеете права использовать или пытаться использовать Услуги и предпринимать какие-либо действия, которые могут нанести вред нам или любой третьей стороне, нанести вред работе Услуг, или использовать Услуги таким способом, который будет противоречить законодательству, включая, но не ограничиваясь:
   1. не размещать любое программное обеспечение, документы или ссылки на другие интернет-страницы или размещать содержание, в котором размещены вирусы, поврежденные файлы или другое подобное программное обеспечение или программы, которые могут негативно повлиять на работу или функциональность наших Услуг;
   2. заниматься запрещенным массовым извлечением информации с помощью различных автоматизированных средств и методов, собирать таким образом персональную информацию или использовать любые запрещенные способы сбора информации;
   3. использовать содержание Сервисов любым способом, который нарушает наши права, права других пользователей или третьих лиц, включая авторские права и любые другие права интеллектуальной собственности;
   4. использовать Услуги или их части, когда вы не обладаете на это правом, или действуете таким образом, чтобы обходить любые ограничения, принятые в отношении использования вами Услуг или в отношении доступа к ним;
   5. копировать, воспроизводить, распространять, публиковать, вводить в базу данных, отображать, выполнять, модифицировать, создавать переведенные работы, передавать или использовать любым способом любую часть Услуг, за исключением содержания, которое вы публикуете с помощью Услуг, за исключением случаев, когда вы получили четкое письменное согласие;
   6. распространять любую часть Услуг в любой сети, включая локальную сеть, и продавать, не предлагать для продажи. Эти данные нельзя использовать для создания какой-либо базы данных;
   7. предпринимать какие-либо действия, которые создают излишне необоснованную или непропорциональную нагрузку на нашу сеть или инфраструктуру;
   8. использовать любое устройство, программное обеспечение или обычную программу, которые мешают или пытаются помешать надлежащему функционированию Услуг или любой их функции;
   9. пытаться расшифровать, разложить на составляющие, разрушить или внести изменения в программное обеспечение, на основании или в части которого действует оказание Услуг;
   10. вести себя таким образом, который ограничивает или препятствует другим пользователям пользоваться Услугами
   11. предпринимать любые действия, которые наносят вред безопасности нашей системы или сети или стремятся нанести вред ее безопасности.
  2. Только вы несете ответственность за выполнение запрещенных действий и обязуетесь возместить нам и / или третьим лицам убытки, понесенные в результате совершения таких действий.
 7. Ограничение ответственности
  1. Опираясь на настоящие Условия и в объеме, допустимом в соответствии с правовыми актами, мы можем нести ответственность только за прямой ущерб, который вы понесли фактически в результате ненадлежащего выполнения наших обязательств в рамках оказания Услуг.
  2. В объеме, допустимом правовыми актами, мы не несем ответственности перед вами или любым другим лицом за косвенный ущерб или любую утерю данных, возможностей, репутации, прибыли или доходов, связанных с использованием Услуг.
  3. Мы не гарантируем, что Услуги будут соответствовать вашим требованиям; что предоставление Услуг будет бесперебойным, своевременным, безопасным или безошибочным; что информация, предоставляемая другими пользователями при пользовании нашими Услугами, является точной, надежной и правильной; что любые системные ошибки или дефекты в рамках предоставления Услуг будут устранены; что Услуги будут доступны в любое время и на любой территории; что Услуги не содержат или не могут содержать вирусы или другие вредоносные компоненты. Вы несете полную ответственность и принимаете риск, касающийся любых убытков, которые могут возникнуть в результате загрузки и / или использования данных, информации, содержания или других материалов, полученных в результате пользования Услугами.
 8. Внесение изменений в Условия
  1. Эти Условия могут быть изменены по объективным причинам путем уведомления нас на Интернет-странице и / или в Мобильной аппликации за 14 (четырнадцать) календарных дней. Новые Условия вступают в силу через 14 (четырнадцать) календарных дней после представления уведомления на Интернет-странице и / или в Мобильной аппликации. Если вы не согласны с новыми Условиями, просто прекратите использование Интернет-страницы и / или Мобильной аппликации.
  2. Актуальную и действующую версию Условий вы можете найти на Интернет-странице и в Мобильной аппликации (следует нажать на кнопку «Условия пользования», которая находится https://www.delfi.lt/apie/?page=taisykles#ru).
 9. Платные услуги содержания
  1. Мы оказываем платные услуги содержания: «Delfi Plius», «Delfi без рекламы», просмотр спектаклей и проч. (далее вместе именуемые «Платные услуги содержания»).
  2. Содержание «Delfi Plius» – это платная подписка на содержание, предоставляемая Обществом, на которую можно оформить подписку через Интернет-страницу или Мобильную аппликацию. Подписавшись на «Delfi Plus», вам будет предоставлен доступ к разнообразному содержанию, которое не может быть опубликовано на каких-либо других платформах / интернет-страницах и которое предоставляется без рекламы.
  3. «Delfi без рекламы» – это предоставляемая Обществом платная услуга, в результате заказа которой все содержание Интернет-страницы или Мобильной аппликации предоставляется без рекламы. Настоящая услуга предоставляется на основании подписки.
  4. Просмотр спектаклей – Общество оказывает услугу, связанную с просмотром спектаклей, которую вы можете купить, присоединившись к профилю потребителя.
  5. Если вы желаете приобрести / оформить подписку на Платные услуги содержания и пользоваться ими, у вас должна быть интернет-связь, вы должны создать свой персональный профиль в Интернет-странице или Мобильной аппликации и оплатить услугу / услуги.

   Подписка на содержание «Delfi Plius» и «Delfi без рекламы» является продолжительной – заказу подлежит конкретный период действия подписки. Подписка обновляется автоматически, на тот же период, который уже был заказан до того, до тех пор, пока вы не отзовете свою подписку.

  6. Действие подписки: подписка на содержание «Delfi Plius» и (или) «Delfi без рекамы» подлежит заказу на срок не менее одного месяца (30 дней).

   Считается, что месяцем подписки являются 30 календарных дней, а 12 месяцев – это 360 календарных дней.

   Подписка распространяется на одного пользователя, он может присоединяться с трех разных аппаратов или поисковых систем.

  7. Стоимость подписки: во время заказа подписки на содержание «Delfi Plius» и (или) «Delfi без рекламы» стоимость определяется в соответствии с действующими на тот момент тарифами на подписку на содержание «Delfi Plius» и «Delfi без рекламы», которые представлены по ссылке https://www.delfi.lt/plius/landing/ и в вашем личном профиле на Интернет-странице.

   Стоимость подписки действительна в рамках всего периода подписки, за который вы платите авансом.

   О предусматриваемом изменении стоимости мы сообщим вам по электронной почте за 14 календарных дней. В указанный период у вы обладаете правом отменить автоматическое продление подписки и списание денег. В том случае, если вы не отмените автоматическое продление подписки, по истечении 14 календарных дней мы начнем применять новые цены подписки на новый период подписки.

  8. Прекращение подписки и возвращение денег: в любой момент Вы можете отказаться от подписки на «Delfi Plius» и (или) «Delfi без рекламы», отключив автоматическое продление подписки по следующим контактам: адрес электронной почты prenumerata@delfi.lt или номер телефона +370 624 97793.

   Мы вернем вам оплату за неиспользованный, но уже оплаченный период подписки пропорционально оставшемуся времени, начиная со следующего рабочего дня после получения уведомления.

   Деньги будут возвращены на банковский счет, с которого вы оплатили подписку, в течение 7 календарных дней со дня прекращения подписки.

   Деньги не возвращаются за оплаченный и истекший период подписки из-за того, что вы не пользовались, мало пользовались содержанием «Delfi Plius» и (или) «Delfi без рекламы», оно вам не понравилось или по другим субъективным причинам.

   Цены на специальные маркетинговые акции действительны только в том случае, если вы заказываете содержание «Delfi Plus» и (или) «Delfi без рекламы» в течение всего периода, указанного в информационном уведомлении о рекламной акции. Если вы отменяете подписку до срока, указанного в условиях акции, вы должны будете оплатить разницу между обычной ценой и ценой, применяемой во время акции, за весь период акции, и эта разница в цене будет считаться разумными расходами.

  9. Оплата: услугу «Delfi Plius» или «Delfi без рекламы» вы можете оплатить банковской карточкой или иными способами, указанными во время расчета. 

   Менее, чем за 3 календарных дня до истечения срока действия подписки, сумма подписки будет списываться автоматически до тех пор, пока вы по крайней мере за 5 календарных дней до истечения срока действия подписки не отмените автоматическое продление подписки по адресу электронной почты prenumerata@delfi.lt либо по номеру телефона +370 624 97793. Если не удается списать стоимость в течение указанного времени, будет осуществлена попытка списать ее в более поздний срок, но неудачное списание или задолженность не будут автоматически означать отказ от договора или его расторжение до тех пор, пока не будет получено четкое уведомление в порядке, предусмотренном пунктами 9.6 или 10.1.

 10. Заключительные положения
  1. Относительно настоящих Условий и оказания Услуг применяется право Литовской Республики. Любые споры / разногласия, возникающие на основании настоящих Условий и / или оказываемых нами Услуг, решаются и передаются компетентным судам Литовской Республики.
  2. Мы можем переуступить все ваши права и обязанности в соответствии с настоящими Условиями без вашего согласия в том случае, если подобная переуступка прав и обязанностей не окажет негативное влияние на вашу позицию в соответствии с настоящими Условиями. Вы не можете передавать или переуступать свои какие-либо права и обязанности в соответствии с настоящими Условиями без нашего предварительного письменного согласия, и любая незаконная передача таких прав и обязанностей считается недействительной.
  3. Если у вас есть какие-либо претензии к нам, изложите их и отправьте в письменном виде по адресу электронной почты info@delfi.lt. Вы также имеете право разрешить спор, обратившись в Государственную службу защиты прав потребителей Литовской Республики (ул. Вильняус 25, 01402 Вильнюс, Литовская Республика, адрес электронной почты office@vvtat.lt, тел. 852626751, интернет-страница vvtat.lt) или в ее территориальные подразделения, либо заполните форму заявки на платформе электронного решения споров (EGS) https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT.
  4. Если у Вас есть какие-либо вопросы, связанные с настоящими Условиями, просим обращаться по нашим указанным контактам info@delfi.lt.

TERMS OF USE

 

These Terms of Use (hereinafter referred to as “Terms”) apply when you: (i) visit and use our website www.delfi.lt (hereinafter referred to as “Website”); (ii) use the Delfi mobile app, which is available for download at https://apps.apple.com/lt/app/www-delfi-lt/id408257624, https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.delfi&hl=lt (hereinafter referred to as “Mobile App”); (iii) register your account on the Website or Mobile App; (iv) subscribe to the Delfi Plius content service; (v) order other paid content services via your account on the Website or Mobile App (hereinafter referred to as “Services”).

These Terms constitute a contract which is concluded between you and DELFI UAB, legal person’s code 125483974, address 16 Gynėjų St, Vilnius, Republic of Lithuania (hereinafter referred to as “we”, “our”) and which is binding to both parties.

Before using our Services, carefully read these Terms. By using our Services, you acknowledge that you have read and agree to the Terms. If you disagree with these Terms, do not start/cease using our Services. In order to subscribe to the Delfi Plius content service, you will have to click the button “I agree to the Terms of Use”.

By using our services, you acknowledge that you have read and understood our Privacy Policy, which is available at https://www.delfi.lt/apie/?page=privatumas.

 1. Law compliance
  1. You agree not to use our Services for any purpose that is illegal or prohibited by these Terms and to comply with these Terms and all the applicable laws of the Republic of Lithuania. The content of our services is entirely informational in nature and may only be used for personal, leisure, and informational purposes.
 2. User account
  1. Only registered Website users may subscribe to the Delfi Plius content service, order other paid services (Delfi Without Advertisements, watching theatrical performances, and other), and gain access to certain parts of the Website.
  2. You confirm that all the information submitted during registration is correct and you are obligated to change it if the information provided is incorrect or has changed.
  3. You do not have the right to share and/or transfer your login name and/or password and/or other information related to gaining access to your account to any other person. Only you are responsible for using your account and the confidentiality of the password and other access data.
  4. You shall be responsible for using the account and all the related activities, including any activities by a third party that you have granted the right to use your login data, and for all the fees for any services, purchased by those third parties while using your account.
  5. You understand and agree that you do not own your account. We may, at any time and without prior notice, cancel, delete, or block your account and remove all the related content therein, if we deem that you have violated these Terms, the Republic of Lithuania laws, or any other applicable legislation.
  6. You have the right to delete your account via the Website or Mobile App. This action can be performed at any time.
 3. Intellectual property rights
  1. The content of the Services, including all texts, graphics, photos, music, any footage or videos/recordings, the files you have downloaded using our Services, brands, logos, other visual marks, illustrations, software and/or the separate parts of all the aforementioned items, domains and other business identifiers (hereinafter referred to as “Content”) are the intellectual property of DELFI or respective licensors and are protected by the Republic of Lithuania and international legislation regulating copyright and intellectual property rights
  2. You agree that by using the Services, you obtain no rights to our Content and can only use it in accordance with these Terms.
  3. You do not have the right to use the Content, including, but not limited to, publication, selling, renting, copying, displaying, modifying, adapting, reproducing and using in any other way except solely for personal and informational purposes.
 4. Third-party content
  1. The Website or Mobile App may contain hyperlinks to other websites and content which is managed by other parties, i.e. not us. You acknowledge this fact and agree that we shall take no responsibility for third-party content. A hyperlink on our Website or Mobile App to third-party content does not mean that we approve of such third-party content. Only you are responsible for the way you are using third-party content and are doing so at your own risk. Third-party websites may contain information we do not agree with. Such third-party websites have their own terms of use, which apply when you visit said websites.
  2. We give no guarantees and make no declarations regarding third-party content (including, but not limited to, guarantees regarding the accuracy of such content, and we shall not be responsible for the quality of third-party products or services). You understand that only those who have provided the information available via hyperlinks to other websites are responsible for such content.
 5. Your content
  1. When using our Services, you can leave comments, participate in forums, and take part in discussions with other Service users. Your content may contain words, texts, pictures, and emotes.
  2. You understand and acknowledge that you are responsible for the content you submit when using the Services and commit not to submit content that is illegal, misleading, malicious, threatening, offensive to public morality, insulting, defamatory or otherwise degrading to honour and dignity, violates copyright rights, intellectual or industrial property rights, promotes violence, hatred or discrimination based on ethnicity, race, religion, social status or sex, is pornographic in nature or promotes or advertises pornography or other illegal activities and is otherwise in violation of the Republic of Lithuania laws and international legislation.
  3. You agree not to submit any content with any business information therein, including, but not limited to, goods and/or services advertisements and offers to purchase goods and/or services, and to include any hyperlinks to other websites or locations with detailed information about goods and/or services.
  4. You are considered the owner of all the information and content that you submit using our Services and you grant us a non-exclusive license – the transferrable, sublicensable right to use, copy, modify, distribute, publicise and process information and content (except data whose usage and transfer is limited by applicable legislation) that you submit when using our Services, globally, without any additional consent, notification, and/or remuneration to you or others.
  5. You may cancel this licence for specific content by simply deleting the content or your account, except in the following cases:
   1. when the information you have shared with others when using our Services has been copied and shared or saved by someone else; and
   2. for the reasonable time that is required to remove the information from backup or other systems. The submitted information and content that we are required to store in accordance with applicable legislation shall not be removed.
  6. We shall not use your content for advertising without your separate consent (including sponsored content).
  7. We have the right to display advertising to you and others alongside your content or information without any additional remuneration.
  8. We may edit or change the format of your content (translate, modify, change document size, layout and type or remove metadata), but we shall not change the meaning of the information you submit.
  9. You agree to only submit the types of content and information that do not violate legislation or any rights, including copyright and intellectual or industrial rights, the right of personal portrayal and the right to a private life. You are responsible for any third-party violations related to the content you have submitted. We may be obligated to remove certain information or content in accordance with applicable legislation.
  10. Our Services are interactive and public in nature. By posting comments and participating in discussions, you understand and acknowledge that any information, ideas, or other communication conveyed in such a way and for any purpose is public and shall not be considered confidential.
 6. Prohibited conduct
  1. You do not have the right to use or attempt to use the Services and take such actions that could harm us, any third party, or the functionality of the Services or use the Services in an illegal way. Also, you are obligated to refrain from the following actions, including, but not limited to:
   1. uploading software, documents, or hyperlinks to other websites and submitting content that contains viruses, corrupted files, or other similar software or programmes that may have a negative impact on the operation or functionality of our Services;
   2. engaging in a mass information extraction using various automated tools and methods, collecting personal information employing the aforementioned strategy, or using any prohibited tools to amass information;
   3. using the contents of the Services in any way that violates our rights and the rights of other users or third parties, including copyright and any other intellectual property rights;
   4. using the Services, in full or in part, when you do not have the right to do so or when you are trying to circumvent any limitations regarding the use of or access to the Services;
   5. copying, reproducing, distributing, posting, entering into a database, demonstrating, performing, modifying, creating derivative works, transferring or using in any way any part of the Services, except the content you have posted using the Services, excluding the cases where an explicit written consent has been obtained;
   6. distributing any part of the Services in any network, including local, and selling or offering to sell it. This data cannot be used in the creation of any database;
   7. taking any actions that result in an unreasonably or disproportionately high load on our network or infrastructure;
   8. using any device, software, or regular programme that hinders or is intended to hinder the proper operation of the Services or any function thereof;
   9. attempting to decode, decompile, disassemble or change the software that is used, in part or in full, to provide the Services;
   10. acting in such a way that limits or hinders the ability of other users to use the Services;
   11. taking actions that break or are intended to break the security of our system or network.
  2. Only you are responsible for taking prohibited actions and are liable for damages incurred by us and/or third parties resulting from such actions.
 7. Disclaimer
  1. In accordance with these Terms and scope permissible by legislation, we shall be liable only for direct losses that have actually been incurred by you in respect of inadequate fulfilment of obligations on our part when providing the Services.
  2. In view of the scope permissible by law, we shall not be liable to you or other parties for indirect losses or any loss of data, opportunities, reputation, profit or income in connection with using the Services.
  3. We do not guarantee that the Services will meet your requirements; that the provision of the Services will be uninterrupted, timely, secure and error-free; that information submitted by other users while using our Services is accurate, reliable, and correct; that any errors or defects of the Services provision system will be fixed; that the Services will be available at any time and in any territory; that the Services are virus-free or cannot contain viruses or other malicious components. You are fully responsible and assume the risk for damages that may result due to the downloading of data and/or its usage and information, content, or other materials that are obtained when using the Services.
 8. Amendments to the Terms
  1. These Terms are subject to change for objective reasons, and we shall inform about any changes on the Website and/or Mobile App 14 (fourteen) calendar days in advance. The updated Terms enter into effect 14 (fourteen) calendar days after the notice on the Website and/or Mobile App. If you disagree with the updated Terms, simply stop using the Website and/or Mobile App.
  2. The latest and valid version of the Terms is always available on the Website and Mobile App – just press the button “Terms of Use”, which is https://www.delfi.lt/apie/?page=taisykles#en.
 9. Paid content services
  1. We provide paid content services: Delfi Plius, Delfi Without Advertisements, watching theatrical performances and other (hereinafter referred to as “Paid Content Services”).
  2. Delfi Plius content is a paid content subscription which can be ordered via the Website or Mobile App. A Delfi Plius subscription grants you access to various types of content that is advertisement-free and may not be available on any other platforms/websites
  3. Delfi Without Advertisements is a paid service that enables you to view all content on the Website or Mobile App without advertisements. This service is subscription-based.
  4. Watching theatrical performances: this service can be purchased upon logging in to your account.
  5. In order to purchase/subscribe to Paid Content Services and use them, you need to have internet access, create your personal account on the Website or Mobile App, and pay for the service(s).

   The Delfi Plius content and Delfi Without Advertisements subscription is continuous – a specific period of subscription validity is ordered. The subscription is renewed automatically for the same period as ordered before until you cancel the subscription.

  6. Subscription validity: the minimum subscription period for the Delfi Plius content and/or Delfi Without Advertisements is one month (30 days). 

   A subscription month shall be equal to 30 calendar days, and 12 months shall be equal to 360 calendar days.

   The subscription is valid for one user who may log in from three different devices or web browsers.

  7. Subscription fee: when subscribing to the Delfi Plius content and/or the Delfi Without Advertisements service, the subscription fee is determined according to the corresponding fees valid at that given time, which are available at https://www.delfi.lt/plius/landing/ and in your personal account on the Website.

   The subscription fee is valid throughout the entire subscription period and is payable in advance.

   We shall inform you about any fee changes via email 14 calendar days in advance . Within a specified period of time, you have the right to cancel the automatic renewal and billing process. If you do not cancel it within 14 calendar days, we will begin applying new subscription fees for the new subscription period.

  8. Subscription cancellation and refund: you can unsubscribe from Delfi Plius and/or Delfi Without Advertisements at any time by disabling the automatic subscription renewal via email prenumerata@delfi.lt or telephone +370 624 97793.

   We shall refund the money for unused but paid for subscription period in proportion to the remaining period, counting from the next workday after the cancellation notice.

   The money is refunded to the bank account used to pay for the subscription within seven calendar days from the cancellation date

   No refunds are made for paid and expired subscription period because you did not use Delfi Plius and/or Delfi Without Advertisements, used the services just a little, did not enjoy them or for other subjective reasons.

   The prices during a special marketing offer apply only if ordering the Delfi Plius content and/or Delfi Without Advertisements for the entire period indicated in the promotion. If you cancel the subscription earlier, you shall cover the difference between the regular price and special offer price for the entire duration of the special offer, and the said difference shall be deemed our reasonable expenses.

  9. Payment: you can pay for Delfi Plius or Delfi Without Advertisements with a bank card or using other payment options indicated during checkout. 

   When less than three calendar days remain until the subscription expiration date, the subscription amount is billed automatically if you have not cancelled the automatic renewal via email prenumerata@delfi.lt or telephone +370 624 97793. If the amount cannot be billed at a set time, another attempt will be made later, but failed billing or a debt shall not constitute a withdrawal or termination of the contract until you explicitly inform us of such a decision in accordance with the procedure laid down in section 9.6 or 10.1 of these Terms.

  10. Information about distance contract withdrawal
  11. The right of withdrawal: you have the right to withdraw from this contract, including the Delfi Plius content or Delfi Without Advertisements subscription within 14 days without providing a reason. The withdrawal period shall expire after 14 days, counting from the day the contract was concluded. The provision of digital content may have begun beforehand with your express consent and acknowledgment that this will void your right to withdraw from the contract. In order to exercise your right to withdraw from the contract, email us your decision to withdraw from the contract at prenumerata@delfi.lt and provide an unambiguous statement (e.g. via regular mail or email). You may use the attached model form (Appendix No 1), but it is not obligatory. In order for the withdrawal period to apply, sending a notice that you have exercised your right of withdrawal before the said period expires is enough. The right to withdraw from the contract or its expiry does not invalidate or revoke your right to cancel the subscription in accordance with the procedure laid down in section 9.8.
  12. Contract withdrawal consequences: if you withdraw from this contract and did not agree for the provision of services before the expiration of the withdrawal period, we shall immediately, and in any case no later than in seven days from the day you have notified about your decision to withdraw from the contract, refund the money paid. If, having agreed to the Terms, you asked to begin the provision of services during the duration of the withdrawal period (14 days after concluding the contract) and acknowledged that doing so would void your right to withdraw from the contract, you do not have the right to withdraw from the contract, but you can terminate it in accordance with the procedure laid down in section 9.6.
 10. Final provisions

  These Terms and the provision of the Services are governed by the laws of the Republic of Lithuania. Any disputes/disagreements arising out of these Terms and/or our Services shall be settled by the competent courts of the Republic of Lithuania.

  1. We may transfer all of our rights and obligations under these Terms without your consent only insofar that such a transfer of rights and obligations does not worsen your situation under these Terms. You cannot transfer any rights and obligations under these Terms without our prior written consent, and any illegal transfer of said rights and obligations shall be null and void.
  2. If you have claims towards us, send them via email at info@delfi.lt. Also, you have the right to settle a dispute by contacting the Republic of Lithuania State Consumer Rights Protection Authority (25 Vilniaus St, 01402 Vilnius, Republic of Lithuania, email tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5262 6751, website vvtat.lt) or its regional offices or by filling an application form on the ODR platform https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT).
  3. If you have any questions pertaining to these Terms, please contact us using the provided contact information info@delfi.lt.