Žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniaim asmenims supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos (0)

2016
2019 m. gegužės 23 d. 18:01
Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) atstovai primena, kad per šį paraiškų priėmimą numatyta paremti tuos, kurie iki šiol paramos negavo, taigi – laukiama naujokų. Pasak ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Dalios Rutkauskaitės, pagal naujai patvirtintas taisykles dar labiau supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos.

„Nurodytoje formoje reikia pateikti tik būtiniausius dalykus. Prašoma dar mažiau informacijos, kad smulkiesiems ūkininkams, neturintiems paraiškų pildymo patirties, būtų dar lengviau pasiekiama parama“, – teigė ji.

Paramos pagal minėtą priemonę gali kreiptis žemės ūkio veikla užsiimantys fiziniai asmenys, savo vardu iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį.

Į paramą gali pretenduoti ūkininkai, kurie užsiima žemės ūkio produktų gamyba, pagamintų ar išaugintų valdoje žemės ūkio produktų perdirbimu ir realizavimu.

Pagrindiniai paramos gavėjo įsipareigojimai – atlikti visas verslo plane numatytas investicijas, valdos ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, padidinti ne mažiau kaip 20 proc., pasiekti verslo plane numatytus veiklos plėtros tikslus bei vykdyti pelningą veiklą.

Daugiau palankių palengvinimų

Pabrėžiama, kad šiuo paraiškų teikimo laikotarpiu nereikalaujama komercinių pasiūlymų tinkamoms finansuoti išlaidoms pagrįsti. Nebeliko ir reikalavimo – su paraiška pateikti finansinės atskaitomybės dokumentų. Tačiau pareiškėjai turėtų įsidėmėti, kad į paramą pretenduojančio smulkaus ūkio buhalterinė apskaita turės būti tvarkoma nuo pat paraiškos pateikimo dienos.

Taip pat nereikės pagrįsti kiekvienos investicijos finansavimo šaltinio, taigi pareiškėjas projektui reikalingų lėšų gali skolintis iš bet kurio jam priimtino finansavimo šaltinio. Nereikalaujama apdrausti paramos lėšomis įgytą turtą. Bet yra sąlyga, kad įvykus įvykiui, kurio metu būtų sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, paramos gavėjas įsipareigoja atstatyti turtą ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

Paranku tai, kad paskutiniais verslo plano įgyvendinimo metais paramos gavėjas nebeprivalės pasiekti 2 proc. grynojo pelningumo, reikalaujama tik tiek, kad veikla būtų pelninga.

„Svarbu ir tai, kad atsisakyta projektų kontrolės laikotarpio. Pareiškėjas privalo tinkamai įgyvendinti verslo planą, pateikti užsibrėžtus rodiklius, ir po to jam išmokama likusi 20 proc. išmokos dalis“, – dar vieną naujovę akcentavo ŽŪM atstovė.

Kaip ir anksčiau, parama bus išmokoma 2 dalimis: pirmoji išmokos dalis (80 proc.) paramos gavėjus turi pasiekti po sprendimo skirti paramą (be mokėjimo prašymo pateikimo), o likusioji dalis (20 proc.) bus mokama po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Išliko sąlyga pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Daugiau

Rekomenduojame

Archyvo paieškos rezultatai