Forumo programa:

I DALIS
Viešieji pirkimai: kokių klaidų nebegalime kartoti?

- TILSTA vadovas Gediminas Gribulis, Perkančiųjų organizacijų veiksmai ir jų pasėkmės rangovams viešuosiuose pirkimuose: ar visada užsakovai yra besąlygiškai teisūs? Viešųjų pirkimų pavyzdžiai ir PO bei rangovų veiksmai: (1) Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos (VKJ), (2) Panevėžio Nausėdės viaduko statyba (A17 kelias)
- NORDEC vadovas Gediminas Razma, Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadionas: kodėl statybos su Turkijos bendrove patyrė fiasko? 1) Perkančioji organizacija parenka generalinį rangovą, tačiau neneša jokios atsakomybės už patį projektą ir jo dalyvius; 2) Mažiausios kainos kriterijus
- Teismo ekspertas prof. Sigitas Mitkus, Lietuvos viešųjų pirkimų problematika teismo eksperto akimis (teismų praktika nagrinėjant viešųjų pirkimų procese kylančius ginčus)

II DALIS
Viešieji pirkimai: sėkmingai įgyvendintų projektų formulė - kokia ji?

- STATICUS projektų direktorius Paulius Kabašinskas ir teisės skyriaus vadovas Paulius Stonkus, Ko Lietuva turėtų pasimokyti iš užsienio valstybių praktikos? 1) Kokios statybos sutarčių nuostatos vyrauja Vakarų valstybėse?; 2) Ko Lietuvai reikėtų pasimokyti iš užsienio statybų rinkos?; 3) Standartizuotos sutarys - kodėl jų reikia ir Lietuvoje?
- INHUS vadovas Audrius Tulaba, Kaip stato skandinavai? 1) Kokia geroji Skandinavijos valstybių praktika gali būti kelrodžiu Lietuvai?; 2) Atsakomybė, kompetencijos, garantijos; 3) Kaip pasirenkamas statybos partneris Skandinavijoje? Kokie kriterijai taikomi?
- MITNIJA vadovas Jungtinėje Karalystėje Mantas Enčeris, Lietuva vs Jungtinė Karalystė: kokius sprendimus galėtume įgyvendinti Lietuvoje? 1) Rangovo pareigos ir atsakomybė, dirbant Vakarų rinkose; 2) Ką iš teisinio reguliavimo nuostatų reikėtų perkelti į nacionalinį statybos reglamentavimą? 3) Kokie pokyčiai reikalingi Lietuvos viešųjų pirkimų procese?
- KAUNO TILTAI vadovas Aldas Rusevičius, Lietuva vs Švedija: lygiateisiškumo principai statybos rangos sutartyse 1) Sąlygų lygiavertiškumas sudarant statybos rangos sutartis; 2) Rangos sutarties kaina; 3) Projektavimo klaidų ir papildomų darbų rizikų prisiėmimas; 4) Visų statybos proceso dalyvių atsakomybė už tinkamą rangos sutarčių įvykdymą

III DALIS
Diskusija: ar Lietuvos viešųjų pirkimų sistemoje įmanoma įgyvendinti aukščiausius standartus?
Diskusijos dalyviai:
LR Aplinkos ministras Simonas Gentvilas
LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius
LR Ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis
Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius Darius Vedrickas
Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas

Renginio moderatorius žurnalistas Aurimas Perednis.