09:40 2017 kovo mėn. 17 d.

Tarptautinė konferencija „60 metų Romos sutarčiai: nauja pradžia Europai“ (1)

662
2017 kovo mėn. 17 d. 09:40
Kovo 17 d. Seime vykstanti tarptautinė konferencija „60 metų Romos sutarčiai: nauja pradžia Europai“ skirta pažymėti Romos sutartį, pasirašytą Italijos sostinėje 1957 m. kovo 25 d.

Ši sutartis padėjo Europos Sąjungos pamatus bei sudarė prielaidas ilgalaikiam stabilumui, gerovei ir saugumui ne tik Europoje, bet ir už jos ribų.

Pirmoji konferencijos dalis skirta aptarti dabartines Europos Sąjungos problemas, galimus būdus didinti ES patrauklumą ir įtakingumą, skatinti visuomenės paramą ES ir atremti pastangas skaldyti valstybių narių solidarumą.

Antroji konferencijos dalis skirta apžvelgti geopolitines realijas ir būdus stiprinti ES vidaus bei išorės saugumą.

Konferenciją organizuoja Lietuvos Respublikos Seimas, Europos reikalų komitetas, Užsienio reikalų ministerija, Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

Konferencijos programa:

09.45–10.00 ĮŽANGINĖ DALIS

Įžanginis žodis: Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas

Sveikinimo kalba: Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

10.00–11.30 I DALIS. IŠBANDYMŲ METAS: EUROPOS ATEITIS

Moderatorius – Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius

Įžanga į diskusiją: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius

Pranešėjai:

Europos Vadovų Tarybos Pirmininko kabineto vadovo pavaduotojas André Gillissen

Atviros visuomenės Europos politikos instituto direktorė Heather Grabbe Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas

Diskusija

Apibendrinimas: Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis

11.30–12.00 Pertrauka

12.00–13.30 II DALIS. SAUGUMO SĄSAJOS: KAIP PADIDINTI EUROPOS ATSPARUMĄ

Moderatorius – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Politikos dalykų grupės vadovas doc. dr. Vincentas Vobolevičius

Įžanga į diskusiją: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

Pranešėjai:

Europos Komisijos narys, atsakingas už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir mažas bei vidutines įmones, kabineto vadovas Tomasz Husak;

Europos draugų grupės įkūrėjas ir pirmininkas Giles Merritt;

Europos Sąjungos ambasadorius Rusijos Federacijoje Vygaudas Ušackas;

Lietuvos Respublikos Seimo narys Žygimantas Pavilionis.

Diskusija.

Apibendrinimas: Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas

13.30–14.00 BAIGIAMOSIOS PASTABOS

Moderatorių Arnoldo Pranckevičiaus ir Vincento Vobolevičiaus pastabos

Daugiau

Rekomenduojame

Archyvo paieškos rezultatai