16.20 Berniukų mažasis finalas

16.55 Mergaičių mažasis finalas

17.30 Berniukų finalas

18.05 Mergaičių finalas