Istorikas Algimantas Kasparavičius: 95 proc. seimo narių turėtų mokytis iš prelato-kunigo Mykolo Krupavičiaus (2)

994
2018 m. liepos 12 d. 10:44
Kai išeivijoje kilo diskusijos apie okupuotoje Lietuvoje garbinamą tautos išdavikę Salomėją Nėrį, ją užstojo prelatas-kunigas Mykolas Krupavičius. Prisiminęs jaunos S. Nėries jautrumą, domėjimąsi socialiniais klausimais, perdavęs liudijimą apie poetės išpažintį ligoninėje, jau jai sunkiai sergant, prieš išskrendant į Maskvą. Mykolo Krupavičiaus žodis reiškė daug, nes jis žemės reformų autorius, kietas A. Smetonos autaritarizmo kritikas, taip pat nuoseklus kovotojas ir su sovietų, ir nacių okupantais, išeivijoje buvo ryškiausia politinė figūra.

Rekomenduojame

Archyvo paieškos rezultatai