Per kasmetinę migraciją į šiltesnes ganyklas šalies pietuose sekmadienį tūkstančiai avių buvo genamos per Madrido centrą.

Piemenys varė maždaug 2 tūkst. avių Ispanijos sostinės gatvėmis, pasinaudodami savo teise varyti gyvulius tradiciniais migracijos maršrutais.

Jų kelias per Madrido Alkalos gatvę, kur yra garsusis Sibelės fontanas, reiškia, kad ūkininkai naudojasi savo tradicinėmis teisėmis varyti gyvulius sezoniniais migracijos maršrutais.

Kai kurios avys trumpam nuklysdavo nuo bandos, kad pakramsnotų gyvatvorių ir gatvės augalų. Tai džiugino žiūrovus, kurie susirinko gatvėje stebėti šio parado.

Madridas kadaise būdavo provincijos miestelis ir daugiau kaip 800 metų ūkininkai varydavo gyvulius keliu, kuris dabar driekiasi per sostinę.