Narai Collinas Pittersas ir Jmas Selfas panėrę netoli Meno salos Airijos jūroje susitiko su ruoniu.

Ruonis noriai žaidė su žmonėmis, leidosi paglostomas, atsakydavo į paglostymus apkabinimais ir bučiniais.

Ruonį sudomino natų įranga. Patenkinęs smalsumą jis atsisveikino ir nuplaukė.