Veiklos planavimo sesijos padeda organizacijoms suvokti pagrindinius procesus bei etapus strategijai susikurti. Jos taip pat padeda grupei vadovų, aukščiausio lygio vadovų ar ekspertų susitarti ir prieiti vieningos nuomonės dėl organizacijos vizijos ar plėtros gairių, ką padaryti be išorinio moderatoriaus dažnai būna labai sunku.

Ar dalyvavimas strategijos kūrime - motyvacinė priemonė? Koks yra sėkmingos strategijos įgyvendinimo pagrindas?

Į klausimus atsako „TMD partners” vadovaujantis partneris, organizacijų vystymo, veiklos efektyvumo gerinimo ir planavimo konsultantas Vilius Žemaitis.