Simas Kudirka - sovietų nepavergtos Lietuvos simbolis Vakaruose (38)

7023
Žinių radijas
2015 m. sausio 24 d. 11:06
Sovietų okupacijos metais nemažai lietuvių vienaip ar kitaip ryždavosi įveikti "geležinę uždangą", kai kam iš jų tai pasisekdavo, kitus sučiupdavo KGB ar sovietų pasieniečiai. Ko gero žymiausias lietuvis, ištrūkęs iš "blogio imperijos" - jūreivis radistas Simas Kudirka. Tiesa, jo šuolis į JAV pakrančių apsaugos laivą, kuriame jis pasiprašė politinio prieglobsčio, iš pradžių jam atnešė ne laisvę, o keletą metų lageriuose.

Rūpindamiesi derybų dėl žvejybos plotų sėkme aukšti JAV laivyno pareigūnai leido sovietams sumuštą Simą Kudirką pergabenti atgal į laivą, iš kurio jis pabėgo.

Bet pasiekusi viešumą Simo šuolio į laisvę istorija taip sujaudino Vakarų visuomenę, kad galų gale JAV prezidentas turėjo skambinti SSRS vadovui L.Brežnevui, prašydamas, kad šis paleistų Simą į laisvę ir į JAV.

Simo Kudirkos šuolio į laisvę istoriją pasakoja pats Simas Kudirka.

Apie laidų ciklą

Nuo Parbaus, karaliaus Mindaugo pasiuntinio popiežiaus dvare  XIII a. viduryje, iki Eimunto Nekrošiaus - XXI a, toje pačioje Italijoje esančios Vičencos teatro Olimpico meno vadovo - Lietuva ne tik keitėsi, atsiverdama vėjams iš Europos, bet ir pati aktyviai keitė Europos veidą.

Šiame laidų cikle atskleisime, ką žinome ir prisimename apie istorines Lietuvos asmenybes, pakeitusias ne tik mūsų šalies, bet Europos gyvenimą, suteikusias tam sunkiai apibrėžiamam europietiškumo fenomenui lietuviškų bruožų, atspalvių, kvapų.

Daugiau

Rekomenduojame

Archyvo paieškos rezultatai