Jonas Žemaitis - Vytautas: nužudytas, bet nepalaužtas ir nenugalėtas laisvės kovos vadas (370)

20511
Žinių radijas
2015 m. sausio 31 d. 10:24
Jonas Žemaitis - kadrinis Lietuvos kariuomenės karininkas, baigęs mokslus Vakaruose. Artėjant antrajai bolševikų okupacijai 1944 m. jis ne tik apsisprendė likti Lietuvoje, bet ir įsijungė į antinacinę rezistenciją Raseinių apskrityje. Po 1944-1945 m.m. sandūros sovietų teroro prieš Lietuvos žmones bangos, kai gindami savo orumą ir gyvybes lietuviai masiškai stojo į partizanų gretas, J.Žemaitis suprasdamas, kad be geros organizacijos ir vadovavimo ginkluoti laisvės kovotojų būriai nepasieks savo tikslų, ėmėsi vadovavimo partizanų rinktinei, vėliau apygardai pareigų.

J.Žemaitis sugebėjo taip inicijuoti ir įvykdyti visos Lietuvos partizanų vienijimąsi, kad MGB nesugebėjo į šį procesą įsiterpti ir apie jo vadovaujamą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdį sužinojo tik po to, kai ši vieninga Lietuvos partizanų organizacija buvo įsteigta 1949 m. vasario 16 d. J.Žemaičio vadovaujami laisvės kovotojai realistiškai suprato tarptautinę padėtį, ilgalaikio neginkluoto pasipriešinimo okupantams būtinybę ir jau nuo 1950 m. ribojo naujų narių į savo gretas priėmimą, siekdami išsaugoti kuo daugiau gyvybių.

Patękęs į priešų rankas, J.Žemaitis atlaikė mėginimus palaužti, priversti kolaboruoti, nors sovietai manipuliavo net jų rankose atsidūrusio partizanų vado sūnelio likimu. Žinodamas mirties nuosprendį, J.Žemaitis - Vytautas teisme paliudijo nepalaužiamą tikėjimą Lietuvos laisve - jis paskelbė nepripažįstąs okupacinės valdžios teismo ir pareiškė, kad jo vadovauta kova ateityje baigsis pergale bei bus tinkamai įvetinta.

Apie laidų ciklą

Nuo Parbaus, karaliaus Mindaugo pasiuntinio popiežiaus dvare  XIII a. viduryje, iki Eimunto Nekrošiaus - XXI a, toje pačioje Italijoje esančios Vičencos teatro Olimpico meno vadovo - Lietuva ne tik keitėsi, atsiverdama vėjams iš Europos, bet ir pati aktyviai keitė Europos veidą.

Šiame laidų cikle atskleisime, ką žinome ir prisimename apie istorines Lietuvos asmenybes, pakeitusias ne tik mūsų šalies, bet Europos gyvenimą, suteikusias tam sunkiai apibrėžiamam europietiškumo fenomenui lietuviškų bruožų, atspalvių, kvapų.

Daugiau

Rekomenduojame

Naujausi