66% žmonių teigia, kad būsto nuoma – vienintelis pasirinkimas. Kalbėsimės su Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovu Mindaugu Statulevičiumi.

Norintys studijuoti profesinėse bei aukštosiose mokyklose iki liepos mėnesio antros pusės gali teikti paraiškas. Šiemet, visi stojantieji į aukštąsias mokyklas turi atitikti vienodus minimalius stojimo reikalavimus. Daugiausia nerimo kyla dėl matematikos, mat norint studijuoti tiek valstybės finansuojamoje, tiek nefinansuojamoje vietoje, reikia išlaikyti šį egzaminą. Pokyčius aptarsime su Vilniaus kolegijos studentų priėmimo organizavimo vadove Anželika Slimavičiene.

Naujienų portalas „Delfi“ vykdo socialinę misiją „(Ne)matomi“, kuri nagrinėja žmonių, likusių paraštėse, problematiką. Laidoje bendrausime su nacionalinės asociacijos „Demencija Lietuvoje“ steigėja ir vadove Ieva Petkute.

Retas Aukštaitijos regiono gyventojas tikriausiai nežinotų legendinio siaurojo geležinkelio, besidriekiančio Panevėžio bei Anykščių miestų teritorijose. Šio geležinkelio istorija bei dabartis papasakota išleistoje knygoje, kurią pristatys VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktorius Darius Liutikas.