Prieš kelionę popiežius Pranciškus kreipėsi į Baltijos šalių gyventojus (62)

36109
2018 m. rugsėjo 20 d. 20:33
Jau šį savaitgalį Vilniuje ir Kaune lankysis visos Katalikų Bažnyčios vyriausiasis vyskupas, popiežius Pranciškus. Prieš kelionę popiežius kreipėsi į Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmones.

Popiežiaus Pranciškaus kreipimosi vertimas:

„Brangūs bičiuliai,

savo kelionės į Baltijos valstybes – Lietuvą, Latviją ir Estiją – išvakarėse, siunčiu nuoširdų sveikinimą jums visiems, kurie gyvenate tose šalyse. Nors atvykstu kaip Katalikų Bažnyčios ganytojas, norėčiau visus apkabinti ir su visais pasidalinti taikos, geros valios ir pasitikėjimo ateitimi žinia.

Mano vizitas sutampa su jūsų Valstybių nepriklausomybės šimtmečiu ir, žinoma, juo bus pagerbti visi, kurių praeityje sudėtos aukos atnešė šių dienų laisvę. Laisvė, kaip žinome, yra turtas, kurį reikia nuolat saugoti ir perduoti naujoms kartoms kaip brangų paveldą. Tamsos, smurto ir persekiojimų laikais laisvės liepsna negęsta, bet įkvepia viltį sulaukti ateities, kurioje bus gerbiamas kiekvienam žmogui Dievo duotas orumas ir visi jausimės pašaukti bendradarbiaudami kurti teisingą ir brolišką visuomenę. Šiandien labai reikia tokio solidaraus tarnavimo visų labui.

Linkiu, kad mano vizitas padrąsintų visus tuos geros valios žmones, kurie, iš praeities paveldėtų kilniausių dvasinių ir kultūrinių vertybių įkvėpti, taikiai darbuojasi siekdami palengvinti vargstančių brolių ir seserų kančią, ugdo visos visuomenės vienybę ir darną. Žinau, kad daugelis jūsų intensyviai dirba rengdami šį mano vizitą. Nuoširdžiai jiems dėkoju. Už jus visus meldžiuosi, siunčiu jums savo palaiminimą ir prašau – neužmirškite melstis už mane. Telaimina jus Dievas“.

Popiežiaus vizitas vyks rugsėjo 22 - 23 dienomis Lietuvoje, 24 d. Latvijoje ir 25 d. Estijoje.

Popiežius lankysis Šv. Aušros vartų koplytėlėje, susitiks su politiniais lyderiais S. Daukanto aikštėje, su jaunimu Katedros aikštėje, nakvos Apaštališkojoje nunciatūroje Vilniuje.

Kitą dieną popiežius keliaus į Kauną, kur laikys mišias Santakos parke, susitiks su dvasininkais. Vėliau grįš į Vilnių, lankysis Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje, su tikinčiaisiais bendraus Lukiškių aikštėje.

Tai antras visos Katalikų Bažnyčios vadovo vizitas Lietuvoje. 1993 m. čia 4 dienų vizitą surengė popiežius Jonas Paulius II.

Daugiau

Rekomenduojame

Archyvo paieškos rezultatai