Ketvirtadienį, rugsėjo 1 d., Salvadore, kaip ir kasmet, buvo švenčiamos bažnyčios iškilmės. Per šventę jauni vyrai svaidėsi liepsnojančiais iš benzine sumirkyto audeklo susuktais kamuoliais. Už 30 kilometrų nuo San Salvadoro esančio Nechapos miesto gyventojai kiekvienų metų rugsėjo 1-ąją renkasi pasimėtyti degančiais rutuliais. Taip paminimas 1922-aisiais metais įvykęs galingas ugnikalnio išsiveržimas, dėl kurio visi miesto gyventojai buvo priversti palikti gimtuosius namus.