Taip ir lieka neaišku, kuo tiksliai ožiui neįtiko ši bendrovė, tačiau raguotasis be gailesčio iškūlė iš pradžių vieną, o neilgai trukus ir antrą durų stiklą. Juokingiausia, kad, atkakliai daužydamas galvą, ožys išdaužia vieną durų stiklą ir, siaubingai išgąsdintas, deda į kojas.

Netrukus grįžta, nes keršto akcija, matyt, dar nebaigta. Netrukus šukėmis virsta ir antrasis biuro durų stiklas. Ožys tikrai turi kuo didžiuotis – kad ir ką jis buvo sumąstęs, jam pavyko.