Lietuvos mokslo premijos laureato diplomų teikimo iškilmių vaizdo įrašas (0)

424
2017 m. kovo 9 d. 18:46
Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse Lietuvos mokslo premijos laureatais tapo dr. Darius Staliūnas už darbų ciklą „Rusijos tautinė politika ir tarpetniniai santykiai XIX a. Lietuvoje“ ir doc. dr. Dalia Emilija Dilytė-Staškevičienė už darbų ciklą „Kristijono Donelaičio tyrimai“.

Fizinių mokslų srityje įvertinti: prof. dr. Darius Abramavičius už darbų ciklą „Dvimatės koherentinės spektroskopijos teorija – kelias į kvantinės dinaminės tomografijos pažinimą“, o taip pat LMA tikrasis narys, prof. habil. dr. Valdemaras Razumas su prof. dr. Gintaru Valinčiumi už darbų ciklą „2D- ir 3D-struktūrų biopanašios savitvarkės sistemos: sintezė, savybių tyrimai ir praktinis pritaikymas“.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse laureatu tapo prof. dr. Algirdas Augustaitis už darbų ciklą „Aplinkos veiksnių kompleksiško poveikio miškų būklei ir produktyvumui dėsningumai“.

Technologijos mokslų srityje Lietuvos mokslo premija įvertintas LMA tikrųjų narių prof. habil. dr. Rymanto Jono Kažio ir prof. dr. Liudo Mažeikos darbų ciklas „Ultragarsinės matavimo, stebėsenos ir diagnostikos technologijos ekstremalioms sąlygoms“.

Daugiau

Naujausi