Vienas Kalifornijos gyventojas važiuodamas pro liepsnojantį mišką pastebėjo pakelėje besiblaškantį kiškį. Vyras sustabdė automobilį ir išgelbėjo gyvūną.
Gaisras buvo apėmęs mišką, augantį šalia vakarinę Kalifornijos apygardą kertančio 101 numeriu pažymėto kelio. Vyro poelgį matę piliečiai papasakojo, kaip šis pasuko į kelkraštį, iššoko iš automobilio ir puolė gelbėti kiškio.