Kaip rodo įvairūs viešieji duomenys, aktyviausi investuotojai Baltijos šalių kontekste gyvena Estijoje.