Tai buvo ryškus Vakarų sankcijų, kuriomis siekiama suvaržyti Rusijos ekonomiką ir rusų turtą, demonstravimas. Bet į vieną dalyką G. Shappsas neturėjo teisės: įžengti į laivą. Taip yra todėl, kad pagal įstatymus Jungtinė Karalystė laivo neareštavo, tik įšaldė jo nuosavybės statusą, kad savininkas negalėtų juo naudotis. Tas pats pasakytina ir apie šimtų milijardų dolerių vertės Rusijos nuosavybę, kuriai taikomos sankcijos ir kuri, jei Vakarų vyriausybės ją konfiskuotų ir parduotų, padėtų padengti Ukrainos atstatymo išlaidas.