Cemento pramonė ženkliai prisideda prie planetos šiltėjimo – ji sudaro net 8 proc. visų anglies dioksido emisijų. Norint pasiekti pasaulinius klimato tikslus, numatytus pagal Paryžiaus susitarimą, per artimiausius dešimtmečius šį skaičių teks sumažinti iki nulio.