Europos Sąjungos politikos formuotojai susitarė įvesti emisijų mokestį tam tikram importui. Tokiu svarbiu susitarimu blokas siekia užtikrinti, kad jo vykdoma ekologinė pertvarka nebus nepalanki ES pramonės šakoms.