Paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo nuo 8,7 iki 4,1, statybos – nuo –6,4 iki –10,5, pramonės – nuo –14,9 iki –16,8 proc. Prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo nuo –1,3 iki 3, vartotojų – nuo –4,5 iki –3,4 proc.

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2022 m. vasariu, – 8,4 proc. punkto mažesnis. Pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 19,9, paslaugų – 2,5, statybos – 1,8 proc. punkto. Prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo – 3,5, vartotojų – 1 proc. punktu.

Duomenys buvo renkami vasario 1–20 dienomis.

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad vasarį, palyginti su sausiu, pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1,9 proc. punkto. Tam įtakos turėjo blogiau vertinama gaminamos produkcijos paklausa bei padidėjusios produkcijos atsargos.

Daugiau nei pusė (52 proc.) apklaustų įmonių vadovų gaminamos produkcijos paklausą vertino kaip pakankamą, tačiau nuo 45 iki 47 proc. padaugėjo vertinančių kaip per mažą. Vasarį 14 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba per praėjusius 3 mėnesius padidėjo, 37 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 17 ir 37 proc.).

74 proc. įmonių vadovų produkcijos atsargas vertino kaip pakankamas, bet nuo 19 iki 21 proc. padaugėjo teigiančių, kad jos per didelės.

Produkcijos gamybos bei gaminamos produkcijos eksporto prognozės panašios kaip ir prieš mėnesį: 26 proc. įmonių vadovų prognozavo gamybos augimą, 14 proc. – mažėjimą. Gaminamos produkcijos eksporto didėjimą prognozavo 17 proc. apklaustų respondentų,13 proc. – mažėjimą. Dauguma (81 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 11 proc. teigė, kad jis didės, ir 7 proc. – kad mažės.

Daugiau nei pusė (59 proc.) apklaustų įmonių vadovų prognozavo, kad gaminamos produkcijos kainos artimiausiu metu nesikeis, 26 proc. teigė, kad didės, ir 15 proc. – kad mažės.

Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad vasarį, palyginti su sausiu, verslo tendencijos statybos sektoriuje suprastėjo. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4,1 proc. punkto. Tam įtakos turėjo blogesnis statybos darbų paklausos vertinimas.

Dauguma (63 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbų paklausą vertino kaip pakankamą, tačiau nuo 29 iki 36 proc. padaugėjo vertinančių kaip per mažą. Vasarį 36 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų sumažėjo, 15 proc. nurodė, kad padaugėjo (sausį – atitinkamai 32 ir 21 proc.).

Daugiau nei pusė (61 proc.) apklaustų įmonių vadovų vasarį prognozavo, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, 12 proc. – kad mažės, 27 proc. – kad didės. Statybos darbų užsakymų prognozė panaši kaip ir praėjusį mėnesį: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 25 proc. apklaustų įmonių vadovų, 20 proc. – kad užsakymų mažės. 45 proc. respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos didės, 47 proc. – kad nesikeis, 8 proc. – kad mažės.

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad vasarį, palyginti su sausiu, prekybos verslo tendencijos pagerėjo. Prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 4,3 procentinio punkto. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė įmonių verslo padėties prognozė.

Dauguma (83 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 4 iki 8 proc. padaugėjo manančių, kad ji pagerės, bei nuo 17 iki 9 proc. sumažėjo teigiančių, kad ji pablogės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 12 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 11 proc., 77 proc. respondentų teigė, kad prekių įsigis tiek pat.

Didžioji dalis (82 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 11 proc. nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. Vasarį 74 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 25 proc. – kad didės.

Panašiai kaip ir sausį, dauguma (68 proc.) įmonių vadovų teigė, kad įmonės verslo padėtis nesikeitė, 20 proc. – kad gerėjo, 13 proc. – kad blogėjo.

Paslaugų įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad vasarį, palyginti su sausiu, paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4,6 procentinio punkto. Tai lėmė verslo padėties pablogėjimas bei sumažėjusi teikiamų paslaugų paklausa.

Dauguma (73 proc.) respondentų teigė, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius nepasikeitė, tačiau nuo 23 iki 14 proc. sumažėjo teigiančių, kad ji pagerėjo. Įmonių vadovų, teigiančių, kad teikiamų paslaugų paklausa per pastaruosius 3 mėnesius didėjo, dalis sumažėjo nuo 28 iki 19 proc., o kad ji mažėjo – padidėjo nuo 14 iki 16 proc.

Tačiau teikiamų paslaugų paklausos prognozė optimistiškesnė: 24 proc. respondentų per artimiausius 3 mėn. numatė paklausos didėjimą, 16 proc. – mažėjimą (sausį – atitinkamai po 21 proc.). Dauguma (67 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 28 proc. planavo priimti naujų. 70 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 25 proc. – kad didės.

ELTA
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Top naujienos