„Audito rezultatai rodo, kad fondo ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos“, – teigė vyriausioji valstybinė auditorė-audito grupės vadovė Laura Janulevičienė.

Jei asmuo antros pakopos pensijų fonde yra sukaupęs 10 tūkst. Eur (nuo 2023 m. – 10,8 tūkst. Eur) arba daugiau – sukauptas turtas gali būti išmokamas tik įsigijus pensijų anuitetą iš „Sodros“, kuri yra Pensijų anuitetų mokėtoja. Fondas 2022 m. pabaigoje disponavo 25,2 mln. Eur turtu ir turėjo 1943 anuitetų gavėjus, o 1074 antros pensijų pakopos dalyviai, kurie jau buvo sulaukę pensinio amžiaus ir turėjo teisę į pensijų anuitetą, jo įsigijimą atidėjo vėlesniam laikui.

Informacija apie priežastis, dėl kurių anuitetą turėję įsigyti asmenys jo įsigijimą nukelia, nerenkama, tačiau planuojant fondo pajamas ir efektyvesnį naujų dalyvių pritraukimą tokia informacija būtų naudinga. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, reaguodama į Valstybės kontrolės siūlymą, kreipėsi į Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociaciją dėl tokių duomenų rinkimo.

2022 m. pasaulio rinkose labai kritus akcijų kainoms, krito ir fondo valdomo turto vertė, kuri buvo 3 proc. mažesnė nei fondo įsipareigojimai anuitetų gavėjams. Tokia situacija, „Sodros“ vertinimu, toliau laikantis pasirinktos turto investavimo strategijos, nekelia pavojaus fondo tvarumui ilguoju laikotarpiu.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės