„Tai, kad karas Ukrainoje nesitraukia, o verslui veiklą toliau vykdyti reikia, nusprendėme atnaujinti paskolų teikimo sąlygas. Pagal atnaujintas sąlygas, verslas bus laikomas nukentėjusiu, jeigu paskolos gavėjo vykdomo eksporto į Ukrainą ar importo dalis iš jos arba importo iš Rusijos ar Baltarusijos dalis sudarys ne mažiau kaip 15 proc. nuo verslo 2021 m. pardavimų pajamų. Dar viena naujiena – investicinių paskolų atveju nuo šiol bus galima įsigyti ir tam tikras transporto priemones. Tikimės, kad šie pakeitimai leis pasinaudoti teikiama valstybės pagalba didesniam verslų skaičiui“, – sako INVEGOS Priemonių valdymo skyriaus projektų vadovė Aistė Masiulionienė.

Pasak A. Masiulionienės, šiuo metu jau suteikta paskolų už beveik 14 mln. Eur, o pagalbos priemone verslas gali naudotis iki 2023 m. lapkričio 10 d. Iš viso priemonei numatyta 50 mln. Eur., pažymima pranešime.

Kaip ir prieš tai, paskolą gali gauti tie verslai, kurie atitinka bent vieną iš trijų sąlygų. Pirmoji sąlyga – gamtinių dujų, šilumos ir elektros energijos tiekimo paslaugų sąnaudos sudaro ne mažiau kaip 8 proc. metinių įmonės sąnaudų 2021 m. Antroji sąlyga – pagrindinė ekonominė veikla priskirta vienam iš itin paveiktų sektorių, kurie nurodyti Europos Komisijos komunikato I priede. Ir trečia, jau minėta sąlyga, kad paskolą galima gauti, jeigu vykdomo eksporto į Ukrainą ir (ar) importo iš jos dalis arba importo iš Rusijos ir (ar) Baltarusijos dalis bendrai sudaro ne mažiau kaip 15 proc. nuo paskolos gavėjo 2021 m. pardavimo pajamų.

Paskolos apyvartinėms lėšoms finansuoti teikiamos ne ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui, o investicinių paskolų atveju – ne ilgesniam nei 6 metų laikotarpiui. Svarbu atkreipti dėmesį, kad vienai įmonei ar įmonių grupei (jei įmonė priklauso įmonių grupei) gali būti suteikiama tik viena apyvartinė arba vieno investicinio projekto finansavimu tik viena investicinė paskola, o suteikiamos paskolos suma negali viršyti 10 mln. Eur bei negali būti didinama, rašoma pranešime.

Didžiausia galima paskolos suma apskaičiuojama laikantis šių laikinajame Europos Komisijos komunikate įtvirtintų nuostatų: paskolos suma turi neviršyti 15 proc. vidutinio paskolos gavėjo 3 paskutinių finansinių metų pardavimo pajamų dydžio arba paskolos suma turi neviršyti 50 proc. paskolos gavėjo energijos sąnaudų, patirtų per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos suteikti paskolą pateikimo mėnesio, sumos.