Taip pat Ministrų kabinetas teiks Seimui siūlymus įvesti privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą galingesniems elektriniams paspirtukams, griežčiau reguliuoti elektroninių pinigų įstaigų sektorių, pertvarkyti Lietuvos miškų politiką, griežtinti reikalavimus pavežėjimo paslaugas teikti norintiems asmenims ir kt.

Ateinančioje sesijoje Seimas taip pat tęs diskusijas, ar stiprinti automobilių taršos kontrolę keliuose, iš esmės keisti žaliavinio pieno supirkimo tvarką.

„Seime jau registruotų projektų yra trečdalis. Manau, kad sesijos pradžiai tai yra tikrai neblogas rodiklis. Visi kiti bus pateikti paeiliui, didžioji dalis – sesijos pradžioje“, – trečiadienio Vyriausybės posėdyje kalbėjo premjerė Ingrida Šimonytė.

Ministrė pirmininkė dėkojo ministerijoms už pusantro mėnesio trukusį darbą rengiant dokumentą bei teigė, kad panašios apimties darbų programą Vyriausybė parengdavo ir ankstesnėms šios kadencijos Seimo sesijoms.

Iš viso Ministrų kabinetas įstatymų leidėjams ketina teikti 82 įstatymų pataisų paketus: 28 rugsėjį, 27 – spalį, 26 lapkritį bei vieną projektą gruodį. 62 projektais siekiama įgyvendinti visos kadencijos Vyriausybės darbų programos nuostatas.

Euros

Į darbų programą įtraukti kiekvienos ministerijos dar neregistruoti projektai, dalis joje esančių teisės aktų parlamente jau svarstomi.

Aplinkos ministerija (AM) spalį ketina teikti Statybos įstatymo pakeitimus – jais siekiama optimizuoti statybą leidžiančių dokumentų išdavimo sistemą, trumpinti projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo terminus, peržiūrėti jų reikalavimus.

Kartu AM teiks Miškų įstatymo projektą, kuriuo bus pertvarkoma miškų politika – norima plėsti rezervinių miškų panaudojimą, numatyti gamtos vertybių apsaugai palankesnę miškininkystę, sudaryti sąlygas išpirkti sengires ar kitus didžiausios gamtinės vertės privačius miškus.
Spalį ministerija dar planuoja siūlyti suteikti savivaldybių administracijoms teisę ir pareigą vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę.

Atliekų tvarkymo įstatymo pataisomis AM lapkritį siūlys parlamentui tobulinti atliekų tvarkymo sistemą, kad mažėti tinkamai nesutvarkomų padangų, alyvos, transporto priemonių, elektroninių ir kitų atliekų kiekiai.

Į programą taip pat įrašytas Seime jau svarstomas ir ministerijos inicijuotas Saugomų teritorijų įstatymo projektas, kuriuo siekiama palengvinti saugomų teritorijų steigimą privačioje žemėje, ir Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas.

Pastarieji pakeitimai skirti stiprinti automobilių taršos kontrolę keliuose. Įsigaliojus tokioms pataisoms, Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai turės teisę savarankiškai, nedalyvaujant Aplinkos apsaugos agentūros specialistams ir policijos pareigūnams, stabdyti keliuose nurodytų klasių transporto priemones ir tikrinti, ar į aplinką išmetamų teršalų kiekiai ir kiti taršos parametrai atitinka reikalavimus, o, kai neatitinka, panaikinti privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) spalį teiks Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, kurios reglamentuotų nikotino maišelius vartojimą – juose leistino nikotino kiekį viename vienete, vienetų kiekį pakuotėje, ženklinimą, atsakomybę už įstatymo pažeidimus, kontrolės mechanizmus.

Tuo tarpu Alkoholio kontrolės įstatymo pataisomis ministerija kvies Seimą tikslinti licencijų mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais rūšis, atsisakyti kai kurių vienkartinių licencijų ir įstatymą papildyti naujomis jų rūšimis.

Spalį EIM kvies Seimą tobulinti Investicijų įstatymą, siekiant skatinti investicijas į aukštos pridėtinės vertės sektorius, ir Žemės įstatymą – kad naujoms gamybos investicijoms pritraukti būtų didesnė valstybinės žemės sklypų paklausa.

Lapkritį parlamentui bus siūloma plėsti Kauno laisvąją ekonominę zoną. Šį mėnesį taip pat planuojama teikti Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo pataisas, siekiant įteisinti naują valstybės informacinių išteklių valdymo modelį.

Energetikos ministerija spalį Seimui siūlys Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pataisas, kuriomis norima griežčiau kontroliuoti branduolinės energetikos objektų sanitarinėse apsaugos zonose planuojamą, bet su objektu nesusijusią, veiklą.

Šiomis pataisomis ministerija nori sumažinti rizikas, kad būtų sutrikdyta Ignalinės atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo procedūra.

Finansų ministerijos iniciatyva Seimui bus siūloma pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai administruoti ekonominių sankcijų taikymą, apskaityti ir išieškoti baudas už nusikalstamas veikas ir kitas baudas, teismo valstybės naudai priteistas sumas.

Biudžeto sandaro įstatymo pataisomis ministerija siūlys teisiškai įtvirtinti 3 metų biudžetą, kurį sudarytų valstybės ir savivaldybių biudžetų visuma, „Sodros“, privalomojo sveikatos fondo draudimo biudžetai.

Mokėjimo įstatymo pataisos bus teikiamos lapkritį. Jomis, ministerijos teigimu, bus gerinamos sąlygos naudotis būtiniausiomis mokėjimo paslaugomis, stiprinama socialiai pažeidžiamų asmenų apsauga, labiau reguliuojama elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų veikla.

Dar ministerija Seimui pristatys pasiūlymą plėsti privalomuoju draudimu draustinų transporto priemonių sąrašą. Jei jos būtų priimtos, apdrausti reiktų ir galingesnius elektrinius paspirtukus.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) spalį teiks nuo kitų metų įsigaliosiančiai negalios reformai įgyvendinti būtinus pensijų ir kitų socialinio draudimo pensijų reguliavimo pakeitimus. Taip pat SADM siūlys tobulinti finansinės paskatos pirmąjį būstą regionuose perkančioms šeimoms modelį.

Kartu SADM ragins pertvarkyti pensinio pobūdžio išmokų sistemą, o lapkritį planuojamomis teikti Užimtumo įstatymo pataisomis – numatyti sankcijas už nelegalų arba nedeklaruotą darbą bei taip siekti didinti teisėtai dirbančių asmenų skaičių.

Susisiekimo ministerija spalį siūlys Seimui tobulinti Kelių transporto kodeksą ir numatyti griežtesnius reikalavimus asmenims, kurie nori dirbti taksistais arba pavežėjais. Taip siekiama mažinti šešėlį, užtikrinti geresnį keleivių aptarnavimą.

Tame pačiame posėdyje patvirtintas ministerijos inicijuotas Vidaus vandenų kodekso pakeitimas, pagal kurį važtaraštis (krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas) galėtų būti sudarytas tiek popierine, tiek elektronine forma.

Vienu svarbiausių Žemės ūkio ministerijos darbų bus į rudens sesiją perkeltas naujosios Ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo redakcijos svarstymas. Šiuo projektu ministerija siekia stiprinti žalio pieno pardavėjų, pirmiausia – smulkiųjų – derybines galias, aiškiau apibrėžti jo kainodarą ir skatinti kooperaciją.

Nutarimo projektu dėl Vyriausybės darbų ateinančioje rudens sesijoje siekiama suderinti Vyriausybės ir Seimo darbą, kad Ministrų kabinetui svarbiausi teisės aktų projektai būtų parengti ir priimti Seime.

Septintoji parlamento sesija prasidės rugsėjo 10 dieną.